V letošním roce si celý český národ připomíná významné šestisté výročí od upálení mistra Jana Husa. Ve spojitosti s tímto výročím připravili zástupci sdružení Veritas v Táboře třídenní konferenci protestantských muzeí.

A jak vlastně souvisí protestantství s osobou Jana Husa? To vysvětlil hlavní pořadatel celé konference Richard Vlasák. „Čeští protestanté navazují na myšlenky Jana Husa, Petra Chelčického i Jana Amose Komenského."

Velká Lhota u Dačic

Ptáte se, kolik je asi v Čechách protestantských muzeí? Pouze jediné, a to ve Velké Lhotě u Dačic, o které se stará právě společnost Veritas. „Kdysi tady žili tajní protestanté a v roce 1781, kdy byl vydán toleranční patent, se přihlásili ke své evangelické víře, což byl tehdy velmi nebezpečný, ale zároveň odvážný čin," vypráví Richard Vlasák o historii tohoto tolerančního areálu. Dnes je zde muzeum spravované dobrovolníky, takže neplatíte žádné vstupné.

Podle Richarda Vlasáka má i Husitské muzeum v Táboře cosi společného s protestantismem, i když jen částečně, protože termín husitství a protestanství se zcela nekryje. „V České republice jsou i další místa, která připomínají protestantismus – kralická tiskárna nebo Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Jsou tu i místa spojená s osobou Petra Chelčického nebo se založením jednoty bratrské," doplňuje.

Zájemci, kteří by chtěli evropská muzea navštívit, mohou vybírat z několika desítek podobných muzeí. „Jen ve Francii jich je asi třicet, v Ženevě je zase muzeum Jana Kalvína. V Německu se některá muzea spojují s osobou Martina Luthera. Celkově jich může být po střední Evropě kolem sedmdesáti," odhaduje.

S těmito dalšími společnostmi sdružení Veritas úzce spolupracuje a jsou v permanentním kontaktu. Organizují společné výstavy a navštěvují se. „Na konferenci dorazili ředitelé a archiváři z protestantských muzeí z Francie, z univerzity v Lipsku, z valdenského muzea v Itálii, ze ženevského muzea Jana Kalvína, z německého Wittenbergu, z Maďarska," ukazuje Richard Vlasák na evropskou úroveň tohoto setkání. A v čem spočívala tato konference? Celkově se řešila trojice témat a zástupci jednotlivých muzeí si vyměňovali zkušenosti.

Vznikne stezka

V závěru sobotního programu účastníci na tato témata diskutovali a snažili se vymyslet, jak pokračovat v další spolupráci, a dát tak svým nápadům konkrétní podobu.

Jedna skupina zúčastněných se věnovala tématu husité a děti, snažili se představit svou vizi, jak zvládnout pedagogickou činnost v muzeu a jak přitáhnout děti k historii. „Rádi bychom dětem umožnili cestovat na výměnné pobyty. Navštěvovala by se například mládež z Francie a z České republiky nebo ze Švýcarska a Itálie, zkrátka tam, kde jsou protestantská muzea nebo protestantské menšiny. Ale nejen menšiny, protože v Německu je to většina," vysvětluje Richard Vlasák.

V diskuzi také upozornil na to, že v Táboře prováděli účastníky konference místní studenti z obou táborských gymnázií, což chápe jako další krok kupředu ve vzdělávání mládeže.

Další téma, které účastníci konference řešili, bylo hledání způsobu, jak vyprávět o muzeích prostřednictvím internetu.

Dále hovořili o turistických stezkách, které už začínají po Evropě budovat.„Měla by vzniknout společná síť protestantských stezek. To znamená, že se například z jihu Francie dostanete do jižních Čech, protože mezi tajnými protestanty na jihu Francie, ve Švýcarsku i na jihu Rakouska existovalo přátelství a spolupracovali spolu. Posílali si třeba Bibli," vysvětluje Richard Vlasák s tím, že část zmíněné stezky už existuje v okolí Velké Lhoty a můžete si ji projít, je turisticky značena. 

Richard Vlasák proto doufá, že právě tato konference významně dopomůže k tomu, aby se na plánovanou stezku získaly finanční prostředky. Organizátoři konference plánují do budoucna uskutečnit i velkou společnou výstavu a vydávat časopis.

Táborské setkání se podle Richarda Vlasáka velmi podařilo. „Tahle konference je dalším impulsem pro zvýšení turistického ruchu v Táboře. Myslím, že jsme dokázali, že takovou konferenci zvládneme organizačně připravit a že máme co světu nabídnout, protože Husovy myšlenky jsou stále inspirativní."

Příští konferenci protestantských muzeí za rok uspořádají francouzští zástupci a společnost Veritas se opět zúčastní. Richard Vlasák doufá, že v té době budou zase o krok blíže k realizaci svých plánů.

Autor: Kateřina Šímová