Předchozí
1 z 7
Další

Tábor postaví parkovací dům a opraví knihovnu
Návrh parkovacího domu na sídlišti nad Lužnicí v Táboře.Návrh parkovacího domu na sídlišti nad Lužnicí v Táboře.Zdroj: Vizualizace Jan Dvořák

Tábor hodlá v roce 2024 investovat na 94 milionů. Stěžejní akcí je podle starosty Štěpána Pavlíka parkovací dům na sídlišti Nad Lužnicí. „Je to nejdražší investice roku, počítáme se čtyřmi patry a kapacitou asi 250 parkovacích míst. Vjezd má být situován ze Světlogorské ulice a výjezd do Vídeňské,“ přiblížil starosta s tím, že stavba má vyjít na přibližně 100 milionů korun, začít chtějí v dubnu.

Druhou velkou investicí je rekonstrukce budovy městské knihovny v Jiráskově ulici. Město získalo dotaci na 38 milionů a dalších dvacet přispěje ze svého rozpočtu. Knihovna bude po dobu rekonstrukce fungovat v bývalé poštovní budově na Žižkově náměstí.

Mezi menší plánované stavby patří cyklostezka do Záluží (cca 12 milionů dotace, 5 milionů město), za dva miliony se chystají projektové přípravy týkající se bývalé 8. Základní školy ve Světlogorské ulici. Další investice ve výši 15 milionů půjde do Tělovýchovných zařízení města Tábora, jde o dílčí úpravy sportovního vybavení, opravu bazénu a bazénové vany a také dovybavení fotbalového stadionu na Kvapilce osvětlením a kamerovým systémem.

Další plánované investiční výdaje z rozpočtu města Tábora pro rok 2024:

● 26 milionů - vodovod do místní části Hlinice (stavba již zahájena letos), v říjnu 2024 má být hotovo
20 milionů - rekonstrukce bytového domu v ulici ČSA
6 milionů - regenerace a revitalizace náměstí Přátelství I. etapa – socha Lužnice, parkové úpravy, 13 nových parkovacích míst (celkem město čekají tři etapy)
18,6 milionu - oprava ulic Třebízského a Pod Nemocnicí I. etapa (pokračovat se bude v roce 2025)
6,5 milionu - přístavba hasičské zbrojnice v ulici Bydlinského
52 milionů - jevištní technologie a nový zásobovací vchod Divadlo Oskara Nedbala – 26 milionů kraj a 26 město Tábor
3,7 milionu - parkování Náchodské sídliště II. etapa (první dokončena letos)
3,5 milionu - špýchar Měšice

Mladá Vožice koupí cisternu a zmodernizuje školní kuchyni

Pohled na Mladou Vožici z Hradu.Pohled na Mladou Vožici z Hradu.Zdroj: Miroslav Fiala

Jak sdělil mladovožický starosta Jaroslav Větrovský, letos rozpočet města počítá například s investicí 10 milionů do hasičské cisterny. Tu bude spolufinancovat Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru (4 miliony) a kraj (1 milion).

Vožické čeká také přístavba knihovny. „Za potřebou rozšíření stojí především kapacitní důvody, město podalo žádost o dotaci z Místní akční skupiny Krajina srdce,“ uvedl starosta s tím, že očekává náklady ve výši šesti milionů.

Druhá etapa průtahu městem s sebou přináší také obnovu vodovodu a kanalizace. V tomto případě se jedná o pokračující spolupráci vlastníka komunikace, Jihočeského kraje, a města. „Kraj bude investorem opravy komunikace, město v rámci řádné péče o majetek obnoví bezvýkopovou technologií vodovod a kanalizaci,“ popsal Větrovský s tím, že náklady bude znát až po výběrovém řízení na zhotovitele.

Další neméně významnou akcí roku 2024 bude modernizace školní kuchyně. „V tomto případě jsme podali žádost o dotaci ze Státního fondu životného prostředí na výměnu spotřebičů za úsporné a energeticky přívětivé. V rámci celkové modernizace dojde i k nezbytným stavebním úpravám,“ uvedl s tím, že projekční náklady činí asi 11 milionů korun.

Soběslav zvětší hasičárnu a koupí kinu nový projektor

Města na Táborsku. Ilustrační foto.Soběslav. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Soběslavský starosta Jindřich Bláha Deník informoval, že pro letošní rok město v rozpočtu počítá s více investicemi menšího finančního rozsahu. „U všech z nich se budeme pokoušet získat vhodný dotační titul,“ poznamenal.

Pro rok 2024 samospráva počítá se zahájením výstavby zóny technické vybavenosti pro rodinné a bytové domy na sídlišti Svákov za deset milionů. „Akce bude pokračovat v dalším roce a celková částka vzejde z výběrového řízení,“ vysvětlil Bláha.

Vzniknout má nové parkoviště u hřbitova za pět milionů. Město také počítá s příspěvkem pěti milionů na rozšíření zázemí hasičské záchranné stanice v Soběslavi. „Část objektu bude využívat i sbor dobrovolných hasičů, zatím se neuskutečnilo výběrové řízení, ani není uzavřená smlouva,“ naznačil s tím, že investorem bude Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje.

Modernizace se dočkají i návštěvníci soběslavského kina, počítá se totiž s nákupem nového digitálního projektoru za 4,5 milionu.

Veselí nad Lužnicí postaví cyklostezku a dokončí parcely

Plánované investice pro rok 2024 z rozpočtu města Veselí nad Lužnicí.Plánované investice pro rok 2024 z rozpočtu města Veselí nad Lužnicí.Zdroj: Archiv města Veselí nad Lužnicí

Veselští podle starosty Víta Rady chystají pro letošní rok kromě menších akcí také dvě velké investice a dvě velké opravy.

„Máme naplánováno zahájení výstavby asi dvoukilometrové cyklostezky na bývalém železničním náspu propojující zastávku a nádraží včetně revitalizace šesti mostních objektů,“ přiblížil s tím, že vše má vyjít na 81 milionů a s uskutečním pomůže dotace z IROP ve výši 42,5 milionu.

Letos má dojít ve Veselí nad Lužnicí také k dokončení výstavby 29 stavebních parcel v lokalitě Nad Chmelnicí za 41 milionů. „Parcely budou nabízené k prodeji ještě tento rok,“ uvedl Rada.

Veselské čeká také oprava vodovodu a kanalizace v ulici Svojsíkova a vybudování nové dešťové kanalizace s vyústěním do vodní nádrže v lokalitě. Připravená je i následná revitalizace historické vodní nádrže za 17 milionů korun. Další neméně zásadní investicí bude oprava povrchu chodníku a vodovodních přípojek na třídě Československé armády. „Jedná se o dvoukilometrový chodník za 15 milionů, kdy počítáme s dotací 11 milionů,“ upřesnil starosta.

Sezimovo Ústí bude zateplovat domy a pořídí fotovoltaiku

Sezimovo Ústí. Ilustrační foto.Sezimovo Ústí. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Starosta Sezimova Ústí Martin Doležal sdělil, že město hodlá investovat kolem 68 milionů korun do 33 akcí různého druhu. „Těmi nejnákladnějšími jsou výstavba fotovoltaických článků na budovách Základní školy 9. května, zateplení bytových domů v Lipové ulici číslo popisné 494 a 602, II. etapa rekonstrukce ulice Lipová, zateplení střechy Spektra a střechy budovy městského úřadu,“ shrnul s tím, že u všech uvedených akcí se jedná o náklady do 10 milionů.

Avizoval také, že do rozpočtu zatím není zařazený plánovaný odkup podílu společnosti Zdravex, která provozuje zdravotnické středisko v Sezimově Ústí. „Zatím jsme do rozpočtu zahrnuli částku na zamýšlenou architektonickou soutěž a projektové práce na rekonstrukci a přístavbu budovy. Na projektové práce bychom chtěli využít dotační prostředky ministerstva pro místní rozvoj,“ konstatoval Doležal.

Pokud dojde k dohodě, bude podle jeho slov uvedená akvizice, spolu s komplexní modernizací a přístavbou budovy, zřejmě patřit k největším investičním akcím města Sezimovo Ústí v letech 2024-2026. „Představa je zřejmá, chceme zajistit kvalitní a moderní prostředí pro poskytování zdravotních služeb a provoz lékárny ve městě, a to včetně bezbariérovosti. Dále bychom chtěli přístavbou a využitím podkrovních prostor získat několik nových bytů pro občany města, případně startovací byty pro nové lékaře,“ prozradil Deníku.

Planá nad Lužnicí chce opravit středisko a rozšířit školku 

Města na Táborsku. Ilustrační foto.Planá nad Lužnicí. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Největší investicí města Planá nad Lužnicí pro rok 2024 bude podle starosty Jiřího Rangla rekonstrukce zdravotního střediska. „Projekt již dostává jasnější podobu a po konečném zhodnocení stavební komisí budeme usilovat o stavební povolení,“ popsal s tím, že středisko čeká celková rekonstrukce topení, vody, elektra i klimatizace. Díky propozičním změnám mají vzniknout nové prostory. „Budovu čeká výměna střechy a prodloužení výtahu do druhého poschodí, kdy díky tomu dojde i k navýšení počtu ordinací. Počítáme také s rozšířením parkoviště,“ konstatoval s tím, že v rozpočtu na tuto akci samospráva vyčlenila 25 milionů.

Současné lékařské praxe plánují přesunout po dobu rekonstrukce do náhradního kontejnerového střediska, pro jehož umístění se zatím nejlépe jeví parkoviště u Sokolovny. „Pokud půjde vše podle plánů, s rekonstrukcí bychom měli začít v polovině roku s vizí dokončení do konce roku 2024. U této investice počítáme s dotací na fotovoltaickou elektrárnu a tepelné čerpadlo,“ dodal Rangl.

Někteří občané se na plánskou radnici obraceli a ptali se, proč nevyřešila problém špatného výjezdu z nového mostu přes Lužnici osazením semaforu již při jeho výstavbě. „Je třeba připomenout, že investorem byl Jihočeský kraj a ten světelnou křižovatku neplánoval, navíc se křižovatka nachází mimo mostní konstrukci,“ popsal starosta.

Příprava na osazení světelné křižovatky je dle jeho vyjádření složitý a dlouhý proces. „Zabývali jsme se jím však z vlastní inciativy paralelně se stavbou. Rada města rozhodla o podobě světelné křižovatky, stavební komise města tuto podobu posvětila a nyní čekáme na stavební povolení,“ podotkl s tím, že počítají s investičními náklady ve výši čtyř milionů. Při koordinační schůzce s Vodárenskou společností Táborsko vyšlo ale najevo, že této investici musí předcházet oprava kanalizace pod křižovatkou. S podobou nové křižovatky se lze seznámit na webových stránkách města v sekci Připravované projekty.

Velký projekt výstavby venkovních učeben plánuje vedení města Planá nad Lužnicí v zahradě mateřské školy. „Dojde k propojení budovy s venkovním prostorem zahrady a vznikne velmi příjemné prostředí pro naše nejmenší občánky a jejich učitelky, rádi bychom tento projekt realizovali v průběhu letních prázdnin,“ naznačil Rangl s tím, že vyjít má na 6,5 milionu a žádat chtějí o dotaci z investičního fondu Jihočeského kraje.

Chýnov i Bechyně opraví komunikace a kanalizaci

Města na Táborsku. Ilustrační foto.Bechyně. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Chýnovský starosta Ondřej Jaroš popsal, že město chce na jaře či v létě pokračovat III. etapou opravy komunikace Panská za zhruba čtyři miliony korun. V létě chce město upravit také suchý brod na Močítkách za 1,5 milionu a na podzim investovat do kanalizace Na Skalici. „Zatím nemáme přesný rozpočet akce,“ popsal.

Chýnovští chtějí v létě zahájit také modernizaci školní kuchyně za pět milionů, kdy polovinu částky poskytne ministerstvo životního prostředí. V jarních a letních měsících má začít i prodloužení komunikace ulice Ludvíka Zatěrandy za 2,5 milionu.

Starosta Bechyně Štěpán Ondruš shrnul, že v roce 2024 město počítá s opravou kanalizace, vodovodu a úpravou povrchů v ulici Michalská, vybudováním stezky do městské časti Senožaty, opravou teplofikace na sídlišti Nová Písecká a vybudováním nové lékařské ordinace.