Start byl v 18 hodin na náměstí T. G. M. před zemědělskou školou. Na trasy v délce 5,5 a 9,5 kilometru se vydalo asi 150 běžců. Připravené byly i trasy pro děti. Těch si přišlo zaběhat několik desítek.

Akce se konala ve spolupráci Zdravého města Tábor. Podle jeho koordinátorky Evy Oupicové medaile vítězům předala spolu s organizátory akce místostarostka Lenka Horejsková, která zároveň pozvala účastníky běhu na doprovodný sportovní program Olympiády dětí a mládeže příští úterý a středu na nábřeží Jordánu.

"Zdravé město Tábor zde mimo jiné představilo i Pocitovou mapu na téma Korzo Jordán, kde lidé mohou rozhodnout o budoucí podobě této krásné části našeho města. Na 26. června je připravena i komentovaná procházka územím. Sraz je v 17 hodin u Černé perly," uvedla.