Místostarostka Michaela Petrová z Jinak! za svoje ano sklidila od Václava Eberta z KSČM kritiku. Připomněl jí, že se vyhraňovali proti odbahňování velkého Jordánu a nyní souhlasí s dalšími transporty sedimentu z menšího souseda. „Koupi Malého Jordánu podporujeme, protože ochrání investici v Jordánu," zdůvodnila.

Malý Jordán postavili na kaskádě Košínského potoka v letech 1952 – 1954. Rozloha je 4,82 ha, největší hloubka u hráze 5 m.
Město počítá s investicí
21,3 milionu bez DPH.

Také Ladislav Šedivý z KSČM se stavěl proti odkupu. On je přesvědčen, že se má o povodí starat stát.
„To je socialistické uvažování, že se stát o všechno postará. Je to zcela nesmyslné tvrzení, protože stát se stará především o havárie v povodí a ne o soukromé rybníky," pozastavil se nad tímto názorem Vladimír Říha, ekolog a člen odborné komise, která vedení města při rozhodování sloužila jako poradní orgán.
Již v 50. letech, kdy Malý Jordán budovali, mu přisoudili funkci sedimentačního rybníka.
„Tedy že má zachytávat sedimenty z rybníků nad ním a erozi půdy z okolního prostoru," upřesňuje ekolog úlohu rybníka, který si město pořídilo za 3,5 milionu.
„Rybník je v provozuschopném stavu a doporučila nám ho skupina odborníků, která nám hlídá kvalitu vody v Jordánu," poznamenal i starosta Jiří Fišer. Zaplatit prodávající firmě Oldřicha Pechy ale nebude jediným výdajem. Ke 3,5 milionu korun potřebuje město dalších více než 21 milionů bez daně. A opět se počítá s odstraněním bahna.
„S tím je ale možné počkat na vhodnou dotaci," ujistil starosta Fišer.


Také Vladimír Říha nevidí odbahnění jako prioritu. Tou je instalace zařízení na srážení fosforu z povodí Jordánu.
„O jeho umístění rozhodnou projektanti, ale Malý Jordán je sedimentační nádrží a sediment vzniká i při srážení," naznačil, kde by mohlo první zařízení být. V úvahu totiž přichází i další, které by se instalovalo přímo do velkého Jordánu.
Nezávisle na těchto lapačích posílí svou funkci i dvě čističky odpadních vod, a to v Borotíně a Chotovinách, jež leží na toku potoka.
Intenzivně však radnice musí pracovat i na výkupech pozemků pod hladinou rybníka. Kromě Oldřicha Pechy je vlastní další tři soukromé osoby, z nichž jedna na nabídku nereaguje. Rybník koupí za peníze z fondu rezerv.