Ač upálení Husa a vznik Tábora dělí pět let, duchovní odkaz kazatele, pedagoga, kněze a reformátora je v husitském městě stále živý.

PIETNÍ AKT U SOCHY V HUSOVĚ PARKU

Město Tábor, Husitské muzeum v Táboře a Společnost pro zachování husitských památek zvou veřejnost na pietní akt u příležitosti 604. výročí upálení mistra Jana Husa. Uskuteční se už v pátek 5. července od 19.30 hodin na Husově náměstí.

Promluví zde farářka Československé církve husitské Kamila Magdalena Lukasová a PhDr. Jiří Beneš, vědecký pracovník Kabinetu klasických studií Filozofického ústavu AV ČR. Ten naznačil, co ve své promluvě zdůrazní. „Chci přiblížit jeden ze tří projevů, které si Hus připravil pro kostnický koncil, a to Řeč o míru, přesněji Kázání o pokoji,“ uvedl Jiří Beneš. Dodal, že se spolu s autorem kázání krátce zamyslí nad tím, „co jest mír, kolikerý jest, jak ho lze získat“. Hus podle vědce rozlišuje mezi mírem božím a světským a dovozuje, že bez prvého nelze dosáhnout klidného uspořádání světských záležitostí. „Dokladem toho je skutečnost, že pro dosažení míru ve světě se často vedou marné války, čímž se dosahuje naprosto opačného stavu. Bez míru s Bohem je tedy každý jiný mír nemyslitelný,“ sdělil Jiří Beneš. Hudební doprovod pietního aktu zajistí Žesťový kvintet Swing Bandu Tábor.

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA NA KOZÍM HRÁDKU

Táborské křesťanské církve ve spolupráci s městy Tábor a Sezimovo Ústí zvou veřejnost na tradiční ekumenickou bohoslužbu slova na Kozím hrádku (zřícenina jihovýchodně od Tábora u Kozského potoka) u příležitosti 604. výročí upálení mistra Jana Husa. Koná se v sobotu 6. července od 9.30 hodin. Liturgii poprvé připravuje farní obec Starokatolické církve v Táboře, kázat bude jáhen Jakub Smrčka.

Starokatolický farář Alois Sassmann připomněl, že pro jeho církev je Jan Hus výraznou postavou. „Minulý režim udělal z Husa málem komunistu, ale jeho myšlenky vlastně neznal. Hus se snažil o reformu církve a v jeho jménu se zrodilo husitství. S mnohým, co husité prováděli, by Hus jistě nesouhlasil,“ zamyslel se Alois Sassmann.

Pro účastníky bohoslužby bude z Tábora zajištěn autobus. Odjede v 8.45 od Kotnova (u Bechyňské brány), zastaví v 9 hodin v Bílkově ulici před sborem Československé církve evangelické. Vůz se vrátí po bohoslužbě cca v 11 hodin po stejné trase. Během dopoledne se uskuteční dobrovolná sbírka, jejíž výtěžek získá Domácí hospic Jordán.

PŘEDNÁŠKA JAKUBA SMRČKY O JANU HUSOVI

Přednáška Mgr. Jakuba Smrčky, Th.D., ředitele Husitského muzea v Táboře, o Janu Husovi jako o významné historické osobnosti se uskuteční v sobotu 6. července od 19 hodin v přízemním sále Housova mlýna v údolí Tismenického potoka v Táboře. Jakub Smrčka projde data Husova životopisu, osvětlí základní charakteristiky jeho učení a reformních názorů, aby bylo možno lépe si představit, v čem byl ve své době novátorský, v čem byl nepřijatelný pro církevní establishment a čím by mohl inspirovat dnes.

„Dále se zmíním o jeho církevním procesu a odsouzení. Potom se chci zaměřit také na jeho tradici – v českém husitství a utrakvismu, v luterské reformaci a později v osvícenství a v českém národním obrození. Rád bych ukázal ještě i jiné aspekty Husova významu, než jen dnešní postmoderní pohled na pitoreskní postavu, která vypadá jako z romantických obrázků z 19. století a nervózně s sebou cuká při chrastění sirkami,“ uvedl ředitel. Ten zmíní i pohled katolické církve. Ocituje kardinála Vlka, který v Táboře přednášel v roce 2015.

Akce patří do série přednášek o historii a koná se za podpory Města Tábor.

POCHODŇOVÝ PRŮVOD OD HOUSOVA MLÝNA K JORDÁNU

Hned po skončení přednášky Jakuba Smrčky se v Housově mlýně rozezní koncert dua Denisa Gyürkeová a Klára Jakšičová. Začátek se očekává ve 20 hodin. Ve 21.30 hodin vypukne akce zvaná Ohně na Jordánu, což je před šesti lety obnovená tradice. Navazuje na zvyk z 19. století, kdy táborští občané v den Husovy smrti vypouštěli plovoucí ohně na hladinu jordánské nádrže.

Jak sdělila Libuše Vachová z Housova mlýna, letos poprvé celý večer odstartuje pochodňový průvod právě od mlýna k Jordánu. „V průvodu půjdou naši kostýmovaní lidé, ale zveme do něho i veřejnost s lampiony. Zájemcům můžeme za finanční zálohu nějakou svítilnu zapůjčit,“ uvedla Libuše Vachová. Samotné zapálení ohňů na Jordáně je v plánu ve 22 hodin. Jedna z kostýmovaných slečen usedne na pramici, dojede doprostřed hladiny a zapálí oheň na voru. Libuše Vachová upozorňuje, že akce neobsahuje žádný ohňostroj, spíše se jedná o komorní rituál s magickou atmosférou.