Daniel Černý. To je nové jméno, které se od dubna bude objevovat v souvislosti se správou táborských městských lesů. Dosavadní jednatel společnosti Jan Kalafut ve funkci skončí posledního března. Po téměř 20 letech.

Daniel Černý přichází ze správy NP Šumava. S rodinou bydlí v Kašperských Horách a k Táboru je ochoten se přiblížit. „Manželka je z Týna nad Vltavou, kde máme byt. Zatím tedy budu v Týně,“ upřesnil, jak si hodlá zkrátit cestu do táborských lesů. Z nich prozatím viděl porost na Strkově a Nechybu.

Radní ho vybrali v opakovaném výběrovém řízení, do nějž se přihlásilo osm kandidátů. Z nich k výběru zůstalo jen pět. Místostarostka Michaela Petrová, do jejíž gesce lesy spadají, upřesnila, že do pětice postoupil i dosavadní jednatel. Jeden z přihlášených nesplnil podmínky výběrového řízení, druhý nepostoupil do druhého kola soutěže a třetí svou kandidaturu vzdal.

Aby zvěř neškodila

Komisi a posléze i radní čtyřicetiletý absolvent lesnické fakulty Daniel Černý upoutal novým náhledem na vedení organizace. „Zaujal nás směřováním ekonomiky, jiným pohledem na myslivost a také kombinací zisku a ekologie,“ zdůvodnila místostarostka stanovisko posuzovatelů.

Daniel Černý, jenž své zkušenosti sbírá již od roku 1997, své vidění trochu přiblížil. Tak například u spárkaté zvěře považuje za nutné, aby její počty nepřesahovaly únosnou mez pro vývoj lesa. „To znamená, aby svojí početností výrazně neovlivňovala vývoj lesních porostů. V této oblasti je důležitá spolupráce s myslivci,“ plánuje a dodává, že více prostoru chce dát šetrnému hospodaření, v tom případě se bude snažit vytvářet podmínky pro vznik přirozeného zmlazení smrku, ale zejména jedle, buku a dubu.

O změně na postu jednatele se v Táboře mluvilo již dlouhé roky. Například již v roce 2010, kdy byl Jan Kalafut ve funkci desátým rokem. Tehdy na radnici vládla dohoda, že jednatelé dostanou funkci maximálně na sedm let a pak ji musí znovu obhajovat.

Změnu tehdy ale zablokovala ODS, když pro výběrové řízení nehlasovala. Bylo zrovna pár měsíců před komunálními volbami a místostarosta Martin Jirovský z T2020 to tehdy komentoval jako porušení koaliční dohody. Jeho kolega Jiří Bartáček z ODS argumentoval výsledkem auditu společnosti. Vyšlo, že Jan Kalafut ji vede velmi dobře. Úspěšný byl například v získávání dotací.

O čtyři roky později začala sílit kritika na správu lesů ze strany zastupitele Miloše Tuháčka z Jinak! Tvrdil, že městská pokladna ze svých lesů vidí jen velmi málo. I v této době bylo zrovna před komunálními volbami, a tak se Miloš Tuháček obul i do místostarostky Olgy Bastlové z ČSSD, které v té době lesy spadaly do kompetencí. Když se pak na podzim 2014 Jinak! dostalo na radnici, o lesy se přihlásilo. Michaele Petrové se výměna podařila až v závěru svého mandátu na radnici a také až na podruhé. Loni v létě v prvním výběrovém řízení se jednatele vybrat nepodařilo.

Podle informací z loňského června dostane nový jednatel měsíčně 40 tisíc a nárok bude mít také na mimořádnou roční odměnu. Jako u ostatních městských společností je 160 tisíc. V tomto volebním období radní přeobsadili všechny funkce jednatelů městských obchodních společností: nového šéfa mají TZMT: Michala Véle vystřídal Jan Benda; technické služby po Zdeňku Novákovi vede Michal Polanecký; Bytesu se po Bohuši Mórimu ujal Ondřej Semerák a u lesů Jana Kalafuta vystřídá Daniel Černý.