A- V případě, že dojde k objevení munice, stanoví se rozsah ohrožení. Bude vždy představovat oblast o minimálním poloměru 500 metrů.

B- V případě nálezu munice informujeme vyhlášením varovného signálu, kolísavým tónem sirén nebo pojízdných hlasových zařízení.

C- Mohou nastat tři varianty. V případě nálezu munice se stabilním systémem, budou se evakuovat obyvatelé ze zóny o poloměru 500 metrů.

D- Když bude muset být munice převezena k likvidaci do bezpečného prostoru, kvůli přepravě se vyvedou obyvatelé ze zóny na 4 – 6 hodin.

E- U munice s nestabilním iniciačním systémem se musí provést odstřel hned na místě. Pal se budou evakuovat lidé z okruhu až 1000 metrů od nálezu.

F- Zóna ohrožení byla rozdělená na jednotlivé úseky s číslem 1 – 29. Zda se vaše bydliště nachází v zóně, naleznete na: www.taborcz.eu

G- Předpokládá se, že využijete nástupní místo k evakuaci nejblíž svému bydlišti. Budou přistaveny autobusy nebo využijete vlastní dopravu.

H- Přijímací středisko: Základní škola Světlogorská, Sídliště nad Lužnicí. Pokud tu budete chtít ubytovat, musíte se včas přihlásit a ve středisku pak zaevidovat.

Adresy nástupních míst

NM č. 1 před vlakovým nádražím, ulice Valdenská NM č. 2 náměstí T. G. Masaryka 
NM č. 3 náměstí Prokopa Velikého, ulice Kpt. Jaroše NM č. 4 fotbalové hřiště na Blanickém Předměstí NM č. 5 na Parkánech, parkoviště u bývalého pivovaru NM č. 6 parkoviště restaurace na Brusírně NM č. 7 křižovatka ulic Husova a Údolní NM č. 8 křižovatka ulic Stránského, Zavadislká, Vožická NM č. 9 Čekanice, ulice Průběžná, u základní školy NM č. 10 Čsl. Armády, Náchod NM č. 11 zastávka u Švehlova mostu
NM č. 12 Čelkovice, restaurace U Lípy