„Na škole jsou dokonce dvě vhodné střechy pro instalaci fotovoltaiky. Přípravy těchto tří budov jsou začátkem dalšího maratonu instalace obnovitelných zdrojů na městských budovách,“ uvedl místostarosta Václav Klecanda.

Náklady radnice na stavbu elektráren se mají šplhat na zhruba tři a půl milionu. Celková výše nákladů bude o přibližně 30 procent vyšší, město však předpokládá získání dotace. Radnice počítá s návratností investic nejpozději během osmi let.

Tábor se chystá oživit náměstí T. G. Masaryka.
Tábor se chystá oživit náměstí T. G. Masaryka

„Výměníková stanice by měla mít návratnost šest let, technická budova v Klokotech osm let a základní škola Helsinská sedm let,“ upřesnil místostarosta.

Podle jednatele Bytesu Ondřeje Semeráka už za sebou mají jednání se společností ČEZ. „Snažili jsme se vytipovat takové budovy, které budou dávat smysl a budou co nejvíc ekonomicky návratné,“ uvedl. Vyrobená elektřina bude používaná v první řadě pro potřeby budov, na nichž se elektrárny budou nacházet.

Elektromobil táborských strážníků.
Elektromobil táborských strážníků potrápila porucha. Mohlo za ni zvíře

„Případné přebytky budeme odprodávat distribuční společnosti,“ dodal Ondřej Semerák. Radnice už má vytipováno dalších deset městských budov, kde by výhledově mohla postavit fotovoltaické elektrárny.