Město Tábor oslovila kancelář Organizace spojených národů (OSN) v Praze s výzvou, aby se připojilo formou nasvícení významné budovy oranžovou barvou.

„Výběr budov v Táboře jsme konzultovali ve vedení města, s městským architektem a odborem kultury a cestovního ruchu. Vytipovali jsme objekt Střelnice z důvodu dobré viditelnosti z větší dálky směrem od Jordánu i efektu osvíceného průčelí nad vstupem. Nájemce budovy s akcí souhlasí,“ uvedl starosta Tábora Štěpán Pavlík.

Oranžové nasvícení budovy Střelnice lidé v Táboře uvidí ve středu v čase od 17 do 21 hodin. Město za iluminaci zaplatí sedm tisíc korun.