Krajské kolo vyvrcholí 12. Dubna stejně jako loni v táborském Divadle Oskara Nedbala, kde si ceny převezmou jihočeští vítězové. Nominace pro Jihočeský kraj končí 21. Března.

Podávat je mohou charitativní organizace, nemocnice, školy, domovy pro seniory, ústavy sociální péče, divadla, dětské domovy, muzea a další subjekty a pořadatelé kulturních a veřejně prospěšných akcí. Již samotná nominace bude pro navrženého odměnou, neboť spolu s ostatními bude jeho kandidatura zveřejněna na webu ceny Ď. Vybraní pak obdrží i symbol poděkování.

Nominace za Jihočeský kraj posuzuje šestičlenné kolegium složené ze zástupců kulturních a společenských organizací a veřejné správy. Zároveň se každá nominace plnohodnotně zúčastní celostátního finále, které se uskuteční v červnu v Národním divadle.

Do finálního kola je nutné své kandidáty přihlásit do 30. Dubna. Podrobnosti k letošnímu již 17. ročníku jsou uvedeny na www.cena-d.cz. Za loňský rok, kdy v kraji o cenu usilovalo celkem deset navržených, si ji odnesly Jitka Chánová a Zdena Chmelová za podporu a pomoc dobrovolníkům z českobudějovického domova pro seniory.

Táborské soukromé gymnázium do soutěže přihlásilo hned čtyři kandidáty: Kaňku, Rolničku, Klíček a G-centrum. V porotě loni zasedli Karel Daňhel, Kateřina Bláhová, Jarmila Lambertová, Oldřich Vlček, Miroslav Krejča a Zdeněk Duspiva.