Všechny stěžejní investice, na kterých se radní shodli i po vypovězení koaliční dohody, zůstávají prioritami následujících tří let. První nástřel rozpočtu pro příští rok se v očích jeho tvůrců jeví jako optimistický.

Nad táborskou kasou drží palec místostarostka Kateřina Bláhová z T2020, která oceňuje, že se při plánování nových investic nemusejí držet tak při zdi.

„Myslím, že daňové příjmy vypadají dobře, budeme je mít spíš vyšší než v minulosti. Zato musíme počítat s o něco nižšími kapitálovými příjmy, které tvoří hlavně prodej bytů, ale těch už moc nemáme," naznačila tvorbu příjmů města.

Jako výhoda se nyní podle jejích slov projevuje opatrnost při zadlužování. V předchozích letech se totiž Tábor nezatěžoval velkými úvěry, což mu dává větší svobodu a stabilitu pro jejich využití. Městu umožní realizovat své plány především v oblastech rekonstrukcí.

„Máme mezi sebou vykomunikované priority, pro Tábor 2020 jí je určitě oprava plaveckého bazénu," připomněla Kateřina Bláhová palčivý úkol současného vedení města.

Již v příštím roce by se tak měla spustit první etapa zásadní přestavby bazénu, který plavci používají 34 let a některé jeho části jsou již v havarijním stavu. Radnice počítá s investicí 55 milionů.

K prioritě radních za ČSSD patří stavba centra pro seniory. Také na ni rozpočet bude pamatovat.

Právě dům pro seniory patří do vizí překračující příští rok. Místostarostka Olga Bastlová po jednání rady uvedla, že pro všechny plánované projekty by úvěry představovaly v následujících letech částku kolem 160 milionů. „Jen dům pro seniory má rozpočet sto padesát milionů a již nyní na něj máme v rozpočtu zablokovaných kolem třiceti. Předpokládám, že by nám měly vyjít i nějaké dotace," říká k financování domova.

Tábor si peníze připravuje i pro realizace dalších staveb. Například rekonstrukci Budějovické ulice, atletického stadionu Míru a také zafinancování fotbalového stadionu v Kvapilově ulici, v plánu je také oprava sportovní haly ve stejné ulici.

Úvěrové zatížení města převzala v roce 2010 vláda T2020 a ČSSD ve výši kolem 220 milionů, pro rok 2018 by i při plnění všech investic mohlo být kolem 160 milionů.