Vedení radnice proto zajímá názor veřejnosti, kam by měla směřovat budoucnost objektu. Odpovědi by měla dát už probíhající anketa pro obyvatele města, kteří mají možnost na anketním lístku zveřejněném v aktuálním vydání Novin táborské radnice (květen 2021) zaškrtnout tři z osmi možností využití objektu. Anketní lístek se odevzdává do uren před Infocentrem na Žižkově náměstí a v pobočce Městské knihovny ve Vídeňské ulici na inkriminovaném sídlišti.

Anketu lze zaslat i poštou na adresu: Městský úřad Tábor, Žižkovo náměstí 2, mediální koordinátor, 390 01 Tábor. Hlasuje se do 31. května 2021. Poté město odpovědi vyhodnotí. Výsledek ankety pomůže při rozhodování o budoucnosti školního areálu. Kdo dává přednost elektronického hlasování, nebude ochuzen. Od soboty 1. května 2021 město spustilo stejnou anketu na webu www.taborcz.eu.

Město Tábor se ptá obyvatel: Jaké využití objektu preferujete (3 možnosti z 8)?

- organizace pracující s potřebnými (sociální služby)

- mezigenerační komunitní centrum

- zájmové spolky, zkušebny, klubovny

- prostory pro individuální sportování

- kanceláře sportovních klubů

- kulturní vyžití: menší koncerty, recitály, divadla

- vzdělávání, besedy, přednášky

- jiné využití