Doprovod velvyslanci dělali kromě ředitele muzea Jakuba Smrčky také starosta Štěpán Pavlík společně s Václavem Klecandou a Michaelou Petrovou.

Amerického velvyslance během návštěvy zaujala především bohatá historie města Tábora.

„Filozofie Jana Husa a jeho následovníků neovlivnila pouze tuto část země a kontinentu, ale celý svět,“ uvedl Stephen B. King s odkazem na Husův význam jako předchůdce protestantské reformace.

Jakub Smrčka doplnil informací, že další z Husových následovníků, Jednota bratrská, má své pokračovatele v celém světě.
„Jako novodobí Moravští bratři mají nyní více jak 800 tisíc členů po celém světě včetně Spojených států a řady dalších zemí,“ dodal.

Kromě historie se velvyslanec zajímal také o současnost Tábora, překvapil ho mimo jiné záměr Vězeňské služby postavit v blízkosti města s historickou tradicí mužskou věznici.

Nad plastikou středověkého Tábora si nechal ukázat, kde se prostor pro diskutabilní (a radnicí odmítanou) stavbu nachází.
O možných výhledech budoucí spolupráce hovořil se starostou Štěpánem Pavlíkem. Tábor má totiž jako jedno z partnerských měst i Orindu v Kalifornii. Toto městečko se 17 tisíci obyvateli leží těsně u San Francisca a letos Tábor oslaví dvacáté výročí partnerství s tímto městem.

„Americká strana nabízí každoročně půlroční stáž pro středoškolského studenta z Tábora, kterému pak i hradí pobyt v místní rodině. Tak přemýšlíme o tom, že bychom jim tuto nabídku oplatili,“ sdělil Štěpán Pavlík.

Radnice se také chystá letos pozvat amerického velvyslance na Táborská setkání. Dosud k takové návštěvě nedošlo z důvodu překryvu s vojenskými Dny NATO. Ty se však letos konají v jiném termínu než Táborská setkání.