Týká se to například biomasy ze zahrad. Město požádá o dotaci na dalších 350 domácích kompostérů, které zapůjčí obyvatelům. V současné době jich už je mezi občany 1720.

„Zájem ze strany občanů neutuchá, teď máme asi 280 žádostí o další zápůjčky,“ uvedl Jan Pávek, pověřený vedením odboru životního prostředí. Cílem je, aby se zelený odpad nemusel odvážet do sběrných dvorů a do kompostárny, což město stojí 600 korun za tunu plus náklady na dopravu.

KNIHY NEJSOU ODPAD

Dotace obsahuje i získání knihoven, které slouží ke shromažďování knih ve sběrných dvorech. Město už čtyři má a chce doplnit dvě další.

„Vyklízí-li někdo doma knihovnu a knihy už nechce, nedá je do odpadu, ale odveze je do těchto knihoven. Jiný člověk přijede do sběrného dvora, nějaká kniha se mu zalíbí a zdarma si ji vezme. Knihy kolují a nejsou odpadem,“ uvedl Jan Pávek.

DVA TISÍCE KELÍMKŮ

Třetí záležitostí dotace je doplnění dvou tisíc vratných kelímků na teplé nápoje, které se objeví například v období adventu. Na studené nápoje už město vratné kelímky má.

NOVÉ ŠTĚPKOVAČE

Poslední komodita žádosti je nová a na územní města ještě nefunguje: jedná se o pilotní projekt pořízení čtyř štěpkovačů.

„Oslovili jsme příměstské části. Všechov, Zahrádka, Smyslov a Záluží a Stoklasná Lhota projevily zájem, vybraly osobu, která bude štěpkovač udržovat a půjčovat občanům. Ideální je, pokud se větve zpracují přímo na místě, nemusí se nikam vozit a štěpka se využije ke kompostování nebo k mulčování na místních zahradách,“ vysvětlil Jan Pávek.

Je šance v rámci dotace získat 85 procent uznatelných nákladů. V případě úspěšné žádosti lze čerpat přes dva miliony korun, přes 300 tisíc korun by byla spoluúčast města. Předpokladem je, že dotace se bude letos vyřizovat a hodnotit. V případě úspěchu dojde k realizaci projektu v polovině roku 2021.