Město tím pomůže školám řešit situaci se žáky, kteří nemají možnost se zapojit do on-line výuky, nemají možnost připojení na data. Cena tarifu 10 GB je 266,- Kč včetně DPH na měsíc. Cena USB modemu - jednorázová pořizovací cena - je 1000 korun včetně DPH.

Rozjednaná speciální nabídka od mobilního operátora může tuto cenu ještě snížit. Zapůjčené SIM karty pro znevýhodněné žáky budou mít aktivovaný pouze datový tarif a nebude z nich možno volat.

„Ředitelé škol by posoudili individuální situaci konkrétního žáka a město tak může pomoci se plnohodnotně účastnit výuky i těm žákům, kterým to rodinné podmínky neumožňují,“ uvedla místostarostka Olga Bastlová.

Radní schválili rozpočtové opatření ve výši cca 55 tisíc korun, tím by se mohl realizovat nákup zhruba 35 kusů USB modemu za pořizovací cenu 35 tisíc korun a data pro 35 žáků na dva měsíce za 18.620 korun.