Japonské zahrady jsou v botanických zahradách zakládány pro svůj jedinečný zahradní styl, představují místo meditace a odpočinku. Díky projektu obohatíme naše sbírky o nové druhy a odrůdy pěstovaných introdukovaných rostlin. „Japonská zahrada bude založena v arboretu botanické zahrady v části věnované cizokrajným druhům dřevin a bylin,“ uvedla vedoucí botanické zahrady Žaneta Šišková.

Nová expozice okrasných trav a třapatovek bude navazovat na písčinu, která leží v jejím sousedství. Mezi cílové skupiny, které chce projekt oslovit, patří studenti přírodovědných a zahradnických oborů i laická veřejnost navštěvující botanickou zahradu.

Táborská botanická zahrada byla založena jako druhá botanická zahrada v Čechách (starší je pouze univerzitní botanická zahrada v Praze Na Slupi) v roce 1866 při Královské české vyšší hospodářské a průmyslové zemské škole v Táboře (dnes VOŠ a SZeŠ Tábor), zřízené usnesením zemského sněmu království Českého ze dne 17. 2. 1866. V prvním roce založení měřila botanická zahrada kromě přilehlého parku 3 626 m2. V současnosti zaujímá plochu 2,5 ha. Pozemky, na kterých se zahrada i se školou nacházejí, patří městu Tábor. Botanická zahrada, jelikož spadá pod VOŠ a SZeš Tábor, je zde pouze v pronájmu. Co se týče skleníků – dva jsou v majetku města a město je spravuje, větší expoziční skleník patří Jihočeskému kraji. Správní budova botanické zahrady patří městu Tábor.