Peníze jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které nespadají do památkové rezervace, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví státu. Dotaci je možné využít i na opravu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou (například oltáře nebo varhany v kostele, jenž je kulturní památkou) a dále na obnovu movitých kulturních památek za předpokladu, že nejde o restaurování. Minimální spoluúčast vlastníka je 10 procent z nákladů, minimální výše příspěvku je 50 tisíc.

Čtěte také: Boží muka z Dírné dostane na stůl vláda

Tábor má na svém území, tedy včetně příměstských částí, bezmála 200 kulturních památek. Nejpočetnější skupinu tvoří měšťanské domy, ale v seznamu jsou i další objekty jako například městské opevnění, táborské podzemí, pomník Jana Žižky na náměstí, bývalý židovský hřbitov nebo sedm historických kašen a kamenný sloupec před Husitským muzeem.

Rovněž si přečtěte: Ruina pivovaru zatím k zemi nesmí

V roce 2012 přišel Tábor o rozhlednu Hýlačku, která až do novoročního požáru rovněž bývala kulturní památkou. V neutěšeném stavu je nyní i další chráněný objekt, a sice rozbořený Švehlův most přes Lužnici. Dokončení rekonstrukce se firma ujme již 3. Dubna a celkem na práci dostala čas do 7. srpna.

Na rozhodnutí, zda se stane objektem zvláštní ochrany, čeká například zchátralý chýnovský pivovar nebo dírenská boží muka.

Čtěte také: Kriminalisté odhalili další podvodné jednání lékaře z Táborska