Tábor je jedním ze tří jihočeských měst, kde mohou studenti absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ). Nejenže jde o ideální přípravu na přijímací zkoušky na vysokou školu, ale vybrané fakulty na základě výsledku těchto testů přijímají svoje žáky.
„Gymnázium Pierra de Coubertina je v letošním roce jednou z vybraných škol v republice, kde se konají Národní srovnávací zkoušky,“ uvedla zástupkyně ředitele táborského gymnázia Hana Chotovinská.

Místo přijímaček

Zkoušky pořádá společnost Scio s.r.o. a jsou určeny pro všechny žáky maturitních ročníků. Lze je skládat z předmětů: obecné studijní předpoklady, základy společenských věd, matematika, cizí jazyky či přírodních vědy. Během jednoho termínu lze NSZ vykonat postupně z několika předmětů.
„Záleží vždy na fakultě, jakou váhu kterým předmětům přisuzuje,“ říká zástupkyně Pro některé fakulty jsou NSZ povinnou součástí přijímacích zkoušek, pro jiné je jejich úspěšné složení garancí přijetí. Zkoušky jsou vhodné i pro ty, co si tak vyzkoušejí přijímací zkoušky nanečisto nebo se jen chtějí dozvědět skutečný stav svých vědomostí.
„Přihlásila jsem se prozatím na únorový termín. Vybrala jsem si obecné studijní předpoklady a základy společenských věd, protože fakulty, kam se hlásím, vycházejí z těchto předmětů,“ říká studentka táborského gymnázia Eva Švecová. Očekává, že test bude dost náročný. Na jeden úkol je vymezena zhruba jedna minuta a u početních úkolů se studentka obává, že se dostane do časového skluzu. Úspěšné složení zkoušky by jí však mělo zajistit přijetí na čtyřech ze sedmi fakult, které si vybrala pro své další studium. Většina fakult, které přijímají na základě NSZ, vyžaduje a uznává test z obecných studijních předpokladů. Jeho délka je 105 minut. Vedle vědomostí test prověřuje práci s textem, vnímání významových rozdílů, schopnost vyvozování správných závěrů na základě rozboru výchozí informace, provádění jednoduchých matematických operací s čísly apod. V testu obecných studijních předpokladů má velký význam čas, a proto je při jeho řešení důležitá rychlost.
„Ke každé zkoušce se musí student přihlásit zvlášť. Zvolit si může klidně všechny předměty nebo se zaměří na ty, které jeho vybraná vysoká škola preferuje,“ informuje Chotovinská.

Naráz je výhoda

Za první předmět v rámci jedné objednávky zaplatí žáci 394 korun. Druhý předmět ve stejném termínu v rámci jedné objednávky stojí 305 korun a třetí už jen 299 Kč. To znamená, že tři předměty v rámci jedné objednávky vyjdou na 998 korun. Je tedy výhodné objednat si potřebné předměty na jeden termín najednou.
„Studenti mohou zkoušky absolvovat vícekrát. Zkoušku z obecných studijních předpokladů pětkrát, z anglického jazyka, matematiky a základů společenských věd třikrát, z německého jazyka a přírodních věd dvakrát. Zkoušku z francouzštiny mohou konat pouze jednou,“ doplnila zástupkyně.
Z každé zkoušky je pro přijetí na dané fakulty rozhodující vždy nejlepší výsledek z termínů, které fakulta v přijímacím řízení zohledňuje; ne každá fakulta však zohledňuje výsledek ze všech pěti termínů NSZ.
Podrobnější informace, termíny jednotlivých zkoušek i seznam fakult, které přijímají na základě NSZ, najdete na www.scio.cz.