„Jedná se o tradiční akci, kterou pořádáme již několikátým rokem. Lidé se zde mohou seznámit s řadou firem, které se zabývají například tříděním odpadu či ekologií jako takovou,“ upřesnila koordinátorka Zdravého města Lenka Čeňková.

Vyšší odborná škola a střední zemědělská škola v Táboře a Zdravé město Tábor připravily Odpadovou olympiádu, která nabídla různé vědomostní a sportovní soutěže. Byla určena pro předem přihlášené děti z táborských základních škol. Ti nejlepší soutěžící pak obdrželi hodnotné dárky, které jim předal místostarosta Radoslav Kacerovský a koordinátorka Zdravého města Lenka Čeňková.

Protivládní demonstrace na náměstí TGM skončila naprostým fiaskem. Dorazilo na ni pouhých deset lidí.
Západ je dekadentní s duchem satanismu, hřímal řečník na poloprázdném náměstí

Historie Dne Země se začala psát roku 1970 v USA, kdy senátor Gaylord Nelson pověřil studenta Harvardovy univerzity Denise Hayese organizací série environmentálních protestních setkání a výukových programů s cílem podpořit environmentální hnutí po celých Spojených státech.

První Den Země slavil úspěch a ve Spojených státech vedl mimo jiné k založení Americké agentury pro ochranu životního prostředí a k přijetí zákona o čistotě ovzduší, o čistotě vody a zákona o ohrožených druzích.

V následujících letech se iniciativa postupně šířila také do zahraničí. Dnes slaví Den Země víc než miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.