Táborští radní rozhodli o postupném zvýšení nájemného v městských bytech. „Chceme vytvořit přehledný a funkční systém, aby každému uživateli bytu či uchazeči o byt bylo zřejmé, za jakých podmínek vše funguje. Především chceme, aby byl celý systém cenově spravedlivý, aby bylo jasné, v jakých lokalitách se pohybuje cena za metr čtvereční, jak se v ceně projeví reálný stavební stav bytu. Nejde však o žádnou honbu za ziskem z nájmů, ceny budou nadále výhodné a rozumné ve srovnání s cenami na trhu nemovitostí,“ uvedl starosta Štěpán Pavlík.

Navyšování nájemného neproběhne v Táboře najednou, ale po etapách. První krok se týká nájemníků bytů, kde se platí méně než 35 korun za metr čtvereční. Město je obešle dopisem, kde je bude o informovat o srovnání ceny na běžnou úroveň.

Mapa cen:
Nájemné nižší než 35 korun se platí ve 27 bytech (včetně seniorů nad 70 let.)
Nájemné nižší než 45 korun se platí v 90 bytech.
Nájemné nižší než 50 korun se platí ve 147 bytech.
Nájemné nižší než 55 korun se platí v 1300 bytech.

Podrobnosti doplnila místostarostka Michaela Petrová. „V Táboře máme běžné nájemné od 55 či spíše 60 korun za metr čtvereční a výše. Existují však byty, jejichž uživatelé mají historicky starou smlouvu a platí mnohem méně. To se nám nezdá spravedlivé, když si uvědomíme, že někteří nájemníci platí jen 25 korun za metr čtvereční,“ vysvětlila.

Bytů, v nichž se platí nižší nájemné než 35 korun za metr čtvereční, je kolem sedmnácti. „Z tohoto rozhodnutí jsou vyjmuti občané nad 70 let. Těm necháme ze sociálních důvodů nájemné původní,“ uvedla místostarostka.

TRŽNÍ NÁJMY JSOU MNOHEM VYŠŠÍ

Město Tábor bude ve zvyšování pokračovat v dalších etapách tak, aby se postupně všechny nájmy narovnaly na 60 až 65 korun za metr.

„Je potřeba říct, že nájemné v městských bytech je mnohem nižší než komerční v soukromých objektech. O městské byty je velký zájem, na jeden je mnohonásobně vyšší poptávka v řádu desítek žádostí,“ zdůraznila Michaela Petrová. Tábor v tuto chvíli vlastní 3058 bytů. Stará se o ně městská společnost Bytes.

JAK JE TO JINDE?

Srovnání s jinými jihočeskými městy ukazuje, že k navyšování dochází i jinde, přičemž se uskutečnilo mnohem dříve.

Tábor tedy není výjimkou, naopak ke zvýšení přistoupil mezi posledními. Například Písek má 1100 bytů a už v roce 2014 zvýšil nájemné z 53 korun na 66 korun za metr.

Strakonice vlastní 530 bytů, nejnižší nájemné činí 53 korun za metr čtvereční, v nejbližší době se chystají ho navýšit o jednu pětinu.

České Budějovice mají deregulované nájemné už od roku 2012, kdy se začalo zvyšovat o inflaci. Aktuální výše činí 73 korun za metr čtvereční a připravují právní rozbor, jak nájemné v nejbližší době navýšit.

NEPOPULÁRNÍ, ALE NUTNÝ KROK

„Chápeme, že zvýšení nájemného je nepopulární krok, ale je nutný,“ uvedla místostarostka. Tábor má k dispozici cenovou mapu, která podle lokality a stavu domu určuje výši nájemného. Jiná je v dvanáctipatrovém paneláku na sídlišti, jiná zase v historickém centru města.

Nájemníci obdrží výzvu o zvýšení nájemného. Podle mluvčího radnice Luboše Dvořáka město očekává, že někteří z nájemníků nebudou novou cenu akceptovat a mohou se chtít soudit. Pak by soud určil cenu v místě obvyklou. Ta však zohledňuje i tržní nájemné, které bývá výrazně vyšší než v městských bytech.