„Roční prodloužení nájmu bude za shodných podmínek, které mají uživatelé doposud,“ sdělil místostarosta Martin Mareda, který má na starosti městský majetek. Po předložení žádosti Správa majetku města zveřejní záměr prodloužení doby nájmu na úřední desce a následně předloží Radě města ke schválení celé znění dodatku ke smlouvě.

Dosavadní podpora městem Tábor v souvislosti s výskytem koronaviru:
• V roce 2020 se prominulo nájemné za období březen 2020 nájemcům, kteří požádali a měli pronajaté prostory a byli přímo dotčeni usnesením vlády o nouzovém stavu ze dne 12. 3. 2020, čehož využilo 30 nájemců.
• V roce 2020 se poskytla sleva na nájemném z nájmu prostor sloužících podnikání žadatelům, kteří byli zároveň žadateli o příspěvek z programu Ministerstva průmyslu a obchodu (50 % z nájemného) ve výši 30 % za období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020, čehož využilo 17 nájemců.
• Následně město vydávalo na základě žádostí čestná prohlášení pronajímatele v rámci programu Covid nájemné, jichž využilo celkem 25 pronajímatelů.