Tábor se vrací o několik kroků zpět. Tedy do bodu, kdy komise vybírala výherce jordánského bahna. Do hry se totiž vrací vyloučený hráč – sdružení Strabag, Swietelsky a Pavel Hron.

„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl o tom, že toto sdružení bylo ze soutěže vyloučeno neoprávněně. Proti tomuto rozhodnutí je ale možnost odvolání a může tak udělat jak zadavatel, tedy město Tábor, tak i původně vybraný uchazeč sdružení firem Daich, Metrostav a Zvánovec,“ informoval tajemník radnice Lubomír Šrámek. Tábor své stanovisko zatím nedokáže předpověď, zprávu z úřadu obdržel v pátek.

Sdružení, které výběr napadlo, šlo do soutěže s cenou 259 milionů, akci by tedy zvládlo zhruba o sto milionů levněji než prozatímní vítěz. To se ale tehdejším radním nepozdávalo a cenu si nechalo prozkoumat u Ústavu stavební ekonomiky a řízení při Vysokém učení technickém v Brně. To do Tábora vzkázalo, že nacenění akce je nízko a že není záruka, že za tyto peníze firma práce udělá. Na to radnice zareagovala vyloučením tohoto účastníka ze hry o téměř půl miliardu korun.

Táborské nyní čeká jmenování nové výběrové komise, která nabídky uchazečů opět posoudí a určí nového vítěze lukrativní zakázky.

Času přitom není nazbyt. Na podání odvolání proti stanovisku úřadu mají všechny subjekty patnáct dnů od doručení, z toho vychází datum 3. prosince. Pak nastupuje výběrová komise a oznámení nových výsledků. I tady pak jsou lhůty pro odvolání. Přitom maximálně do 30. března musí Tábor doložit všechny dokumenty, tedy včetně zhotovitele, k podpisu smlouvy o přidělené dotaci na obnovení Jordánu.

„Je to dost natvrdo, ale druhé prodloužení termínu už není možné. Teď jde ale o to, že úřad řekl, že Tábor coby zadavatel soutěže nedodržel postup stanovený zákonem o veřejných zakázkách a že určité procedury nebyly provedeny transparentně, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky,“ dodal starosta Jiří Fišer s tím, že si nechá vypracovat právní názor na zrušení celého výběrové řízení. „Podle podkladů, které teď mám, to nejde, snad jedině v případě, že bychom rezignovali na dotaci. Přesto si to nechám ověřit,“ upřesnil.

Starosta také v rozpočtu projektu objevil čtyři miliony, které jsou určeny na odvoz závadného sedimentu, tedy toho s vyšším obsahem škodlivin, na skládku do Mydlovar. Úhrada těchto nákladů by však šla za městskou kasou. I kdyby bagrování dopadlo jakkoli, pro Tábor je hlavní prioritou stavba spodní výpusti. Tu nádrž musí ze zákona dostat. Její stavba představuje částku kolem 100 milionů.