Tento požadavek se při červnovém fóru ještě stále mezi lidmi objevoval. Prvenství si i v anketě a hlasování udržela stavba centra pro seniory, což potěšilo třiašedesátiletou Vladislavu Podzimkovou z Tábora, jež nenechává nic náhodě a již nyní myslí na zadní kolečka.

„Člověk totiž nikdy neví, kdy takové zařízení bude potřebovat, tak aby to děti ke mně měly blízko. A souhlasím i s údržbou Husova parku, tam je to hrozné,“ přidala další požadavek občanů města, jenž v závěrečném klání obsadil následující druhé místo.

Tábor, jenž je v síti Zdravých měst, nechal občany hledat nové priority v červnu již podesáté. Na přelomu června a července jejich 14 tipů nechal prověřit pomocí sociologické studie a ankety na webu Tábora. Tajemník Lubomír Šrámek upřesnil, že celkem se k návrhům vyjádřilo 650 lidí. Sociologickou studii vedenou profesionální firmou si letos k ověření priorit zadali poprvé. Firma ji zpracovala s ohledem na věkovou a vzdělanostní strukturu obyvatel. Reprezentativní vzorek 500 respondentů rozdělila do tří skupin podle místa bydliště: centrum, Sídliště nad Lužnicí a příměstské části.

Podle místostarostky Kateřiny Bláhové tak má konečné pořadí priorit větší váhu. „Díky této metodice jsme získali objektivní výsledky, které mají velkou vypovídací hodnotu. Výsledky podle místa bydliště nám jasně ukázaly, co obyvatelé v dané lokalitě nejvíce potřebují a co naopak pro ně prioritou není,“ vysvětlila. Překvapilo ji, že urychlenou výstavbu domova pro seniory preferuje většina dotázaných, a to bez ohledu na věk i bydliště.

Pozornost si při dotazování i hlasování udržela ještě další dvě témata, které se však u účastníku fóra nedostala mezi TOP desítku, z níž po druhém kole vznikla závěrečná osmička. Přestože nezískala potřebný počet hlasů, město se jimi chce přesto zabývat. Jedno téma je z oblasti sportu, kdy lidé cítí potřebu větší podpory menších sportů a pro ně i odpovídajících tělocvičen, a druhé patří do oblasti vzdělávání: Tábor by měl podílet na větší podpoře technického vzdělávání a řemeslných učebních oborů.

Pořadí priorit v září zhodnotí zastupitelé a každá z nich dostane svého garanta. O postupu jejich plnění se občané dozvědí při dalším fóru, které se bude konat 20. února.

Osmička priorit
1. Urychlit stavbu centra seniorů
2. Zlepšit čistotu Husova parku
3. Zvýšit kapacitu odlehčovacích služeb a rozšířit je i pro mentálně postižené
4. Volný vstup pro mladé do zařízení města: bazén, zimní stadion, 1x měsíčně
5. Podpořit trhy na TGM
6. Zřídit oplocené výběhy pro psy
7. Lepšit spolupráci mezi odbory městského úřadu
8. Řešit přechod u podchodu na Blanickém předměstí