Samotné volbě předcházela kritika ze strany opozice. František Dědič a Hana Randová přišli s protinávrhem, podle kterého by post místostarosty zůstal neobsazen.

„Kandidát pochází z prostředí sociálních služeb a pro tuto funkci není zvolen vhodně,“ snažila se zpochybnit Maredovu kompetenci Hana Randová. Část opozice také kritizovala to, že s nimi koalice předem o volbě místostarosty dostatečně nejednala.

Návrh, aby volba místostarosty nebyla tajná, ale veřejná, ovšem neprošel. Opoziční zastupitelé z ODS a ANO se proto odmítli tajné volby účastnit a během hlasování opustili sál.

Michaela Petrová, místostarostka Tábora.
Táborští zastupitelé odvolali místostarostku Michaelu Petrovou

Podporu Martinu Maredovi naopak ještě před hlasování vyjádřili zastupitelé z hnutí Jinak. Ve volbě nakonec získal hlasy šestnácti zastupitelů z celkových sedmadvaceti. Ve své gesci bude mít správu majetku města, společnost Bytes a Správu lesů města Tábora.

„Mám v plánu si vzít holínky a jít strávit několik dní s lesáky do lesa, ne se vše snažit poznat jen od stolu,“ uvedl nový místostarosta při pondělní volbě.

Martin Mareda

Narodil se v dubnu roku 1976 v Chrudimi, od šesti let žije v Táboře.
Vystudoval učitelství pro střední školy s aprobací dějepis - latina na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.
Po absolvování náhradní vojenské služby v centru Auritus zůstal věrný práci s lidmi závislými na návykových látkách a pracoval v něm až do současnosti. V roce 2009 získal od ministerstva zdravotnictví odbornou způsobilost - adiktolog.
Je ženatý, má dvě dcery a syna. Dvacet let hraje v táborské kapele Peshata.