Starosta dostal nakonec usnesením uloženo, že musí každé jednání předkládat nové informace o vývoji situace a přijatých opatřeních. Někteří zúčastnění tvrdili, že „táborské gangy“ už vyjíždí za hranice města, například do Sezimova Ústí, Plané nad Lužnicí a Chotovin.

Tématem číslem jedna v Táboře posledních dní je stále kriminalita nepřizpůsobivých mladistvých. Po nedávné diskusi v centru Univerzita pokračovala debata i na zasedání zastupitelstva v pondělí 13. listopadu. Vystoupil opět občan Luděk Šmejkal, který zajišťuje ochranku v objektu nádražní budovy na autobusáku.

Zopakoval, že už loni žádal zastupitele, aby se došli na jeho pracoviště podívat. Jde o vstup do Tábora, který je podle jeho mínění ostudou města. „Píchají si tam do žil, popíjejí vodku od rána. Byl bych rád, aby se to zklidnilo i kvůli všem provozovatelům služeb,“ zmínil Šmejkal.

Navrhuje i některá opatření. „Mám jiné představy o tom, co udělat, aby to vypadlo jinak a vydrželo to. Lidé chtějí žít v bezpečí a ne všechno hlásit," narážel na výzvu, aby veřejnost problematické situace důsledně oznamovala. „Přeji si, aby strážníci chodili více pěšky, méně jezdili autem. Kamerový systém je dobrý, ale musí někdo ty problémové lokality taky sledovat,“ podotkl. „Nemáte lidi? Tak je naberte!"

Připravují ucelenou prezentaci

Starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020) na to reagoval s tím, že radnice chystá strukturovaný výstup opatření, včetně zvýšené frekvence hlídek v klíčové hale. Manuál aktivního občana má podle něj sloužit k maximální pružnosti represe.

Ilustrační foto. Problémové lokality v Táboře.
Dětské gangy: Vzrůstající kriminalita mládeže v Táboře volá po novém řešení

Další opatření nechtěl zbytečně vyjmenovávat, protože se ve středu v městské knihovně od 18 hodin uskuteční další veřejná beseda Na kus řeči s vedením města na aktuální témata, kde hodlá vedení města vše prezentovat.

„Každému tento problém leží na srdci, trápí to mnohem více lidí. Konají se koordinační schůzky, máme různé podněty. Aktivitu vyvíjí nejen občané, ale i komunální složky ve spolupráci s policií, strážníky, ostrahou a podobně. Rozhodně k tomu nejsme lhostejní. Určitě můžeme přidat další pracovní místa strážníků, zkultivovat park, vylepšit kamerový systém, který tam dnes čítá asi 11 kamerových bodů,“ naznačil Pavlík.

Lidé problémy nehlásí

Jeho slova doplnil zastupitel a městský strážník Miroslav Ryba (Ano 2011). Podle jeho slov venku lidem chybí pocit bezpečnosti. „Také jim chybí důvěra v městskou policii, že dokáže problémy řešit, a proto řadu incidentů vůbec nehlásí, téma beru velice vážně a považuji ho za důležité,“ sdělil svůj názor.

Minulá debata podle něj byla hutná. „Nebylo příjemné některé ty příběhy slyšet. Překvapilo mě, kolik přišlo lidí a kolik z nich svůj problém na tísňovou linku nenahlásilo a nebylo to tak vůbec řešeno,“ popsal Ryba s tím, že uvítá ucelené informace od starosty a efektivní komunikaci s občany na toto téma.

Nevidí výsledky

Zastupitelka Soňa Šicnerová (ANO 2011) upozornila, že problém se již přesouvá do různých dalších lokalit po Táboře. Podle ní je třeba jednat rychle a efektivně. „Je super, že vytváříme vize, předkládáme strategie, rozšiřujeme kamerový systém, to je dobře. Ale není nikde vidět výsledek,“ míní s tím, že se za poslední roky nic nezměnilo a opatření, která se přijímají, už léta nemají efekt. „Potřebuji vidět nějaké řešení, abych se nemusela doma bát, když půjde moje osmdesátiletá maminka nakupovat maso do obchodu na autobusové nádraží,“ uvedla příklad. „Naše městská policie pracuje jenom na podnět, nemá takřka žádnou vyhledávací činnost, jak jsem si poslechla v záznamu diskuse v Univerzitě. Voláte jen po podnětech,“ kritizuje Šicnerová.

Skupinky výrostků se prý přesouvají

Jaroslav Jankovský (ANO 2011) doplnil, že podle jeho informací už výrostci působí i mimo město. „Je nutné upozornit, že už se nejedná jen o nádraží a Husův park. Problémy mají jednotlivá sídliště města Tábora, ale i Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí a z části i Chotoviny, kam naše party odjíždějí vlakem, autobusy a podobně,“ tvrdil.

Diskusí a informací je dle Jankovského dost, ale rád by měl fakta každý měsíc písemně přímo od starosty. „Zastupitelstvo pověřilo starostu, aby řídil městskou policii a dbal na pořádek ve městě. A proto navrhuji, aby mu zastupitelstvo uložilo povinnost písmeně předložit konkrétní opatření ke zvýšení pořádku a bezpečnosti ve městě včetně návrhu na případné personální posílení městské policie, a to nejpozději do příštího zasedání. A každé další zastupitelstvo by měl starosta předkládat informace o aktuálním stavu,“ řekl Jankovský. O návrhu se hlasovalo a usnesení přijali všichni přítomní, celkem 24 zastupitelů. Starosta míní, že to patří k věci a považuje to za svou povinnost.

Nemají zábrany

Václav Ebert (Šance pro Tábor) podotkl, že něco lze a něco nelze ovlivnit. „Lidé volají po bezpečnosti, můžeme požádat o pomoc policii, ale ani naplněný stav 32 strážníků není zárukou řešení, nemohou být všude. Ten problém je dlouhodobý, třicet let zavíráme oči nad nešvarem drog, rozjela se nám nekontrolovaně drogová scéna a těžko s těmi lidmi budeme něco dělat, když jde o celospolečenský problém. To musí řešit vláda,“ doplnil.

Ve středu 8. listopadu večer se v centru Univerzita v Táboře uskutečnilo veřejné setkání občanů s vedením města a městské policie týkající se kriminality mládeže. Lidé volají pro účelném a dlouhodobém řešení.
Mladí jsou agresivní, máme toho dost. V Táboře debatovali o bezpečí v ulicích

Opravdu se mu prý před třemi, pěti, sedmi lety nestalo, že by vyšel na Pražáku před dům a někdo si před ním bez ostychu aplikoval drogy. „Dřív se aspoň schovávali, dneska už ztratili jakékoliv zábrany. Na Holečkových sadech i na Blaňáku další takoví, kriminalita jde za drogami. Je to problém, celospolečensky je něco špatně, a to vidíme všichni,“ dodal s tím, že řešení vidí jen v postupných dílčích krocích, které ovlivní jen část problému, ale mělo by se na to jít systémově.

Pervitin i alkohol

Podle Jiřího Horeckého (Společně pro Tábor) naopak počet spotřebovaných drog klesá a kriminalita také. „Jsem možná spoluzodpovědný, protože jsem mnoho let členem rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, v ČR dlouhodobě spotřeba drog klesá, máme dlouhodobě problém zejména s pervitinem a legálními drogami jako je alkohol. To jsou spouštěče některých těch problémů,“ označil příčiny.

Podle jeho slov by stálo za to podívat se třeba i na spotřebu alkoholu mladistvých v Táboře v aktuálním období plesů. Akční plán prevence kriminality také vznikal s jeho přičiněním a má být formou prevence a spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), policie, strážníků a dalších činitelů. „Určitě nevyřeší problémy, ale má zintenzivnit práci a jeho vyhodnocení otevírat další diskusi,“ konstatoval Horecký.

Vedení města chce s občany diskutovat o často skloňovaných tématech, jako je bezpečnost, doprava či odpadové hospodářství.
Tábor uspořádá besedu s veřejností, řeč bude o bezpečnosti, dopravě či odpadech

Situaci závěrem chtěl ještě uklidnit další zastupitel, strážník s pětadvacetiletou praxí Petr Bohuslávek (Šance pro Tábor). „Rád bych přítomné i občany po těchto diskusích požádal o pár chvil. Musíme si uvědomit, že máme historicky vytvořené represivní složky. Ty, ať už jde o policii či strážníky či další složky fungující ve veřejném prostoru, by měly být natolik zdatné, aby to zvládly. Nechme je, prosím vás, pracovat. Netlačme je do nějakých věcí, o kterých rozhodnou lidé, kteří tomu ani kolikrát nerozumí. Je to kontraproduktivní a je třeba nechat pracovat kompetentní lidi a dát jim čas,“ uzavřel. (lep)

ID 8011877

ID 8050212

ID 8044395