Od příštího roku stovky nájemníků pocítí vyšší výdaje za bydlení v městských bytech. A to přesto, že radnice do výše nájmů nesahá. Z každého metru plochy bytu zaplatí až o 7 korun víc než letos.

Jde o byty v domech, u nichž Bytes ještě neprovedl generální opravy, a tudíž jsou jim poskytovány slevy. Ty se nyní krátí o polovinu.

„Vracíme se do roku 2009 a opouštíme současné slevy, které mírnily důsledky deregulace při jednostranném navyšování nájmů," oznámil starosta Jiří Fišer.

Krácení slev od ledna 2016 druh slevy dosud nově • bez zateplení 63 Kč
• 
bez výměny oken 42 Kč 
• bez GO výtahu 21 Kč
• 
bez nové krytiny 21 Kč
 
*Slevy se sčítají 
*Slevy v korunách na m2/rok

Při akceptování faktu, že výše nájemného se nemění, náklady se zvýší asi sedmi stovkám uživatelů městských bytů. „Odhadujeme, že se snížení slev dotkne pěti set až tisíce bytů, tedy v průměru sedmi stovek. Předpokládáme, že to přinese kolem tří milionů korun," upřesnil ekonomický rozměr jednatel Bytesu Ondřej Semerák.

Na zcela jednotné hlasování mezi radními nedošlo. Proti snižování slev byli například dva radní z ČSSD.

„Byla jsem vyloženě proti, protože nevím, zda je to nutné, byť nájemné zůstává stejné. Když se nad tím zamyslíme, tak lidé nerozlišují, zda mají nebo nemají slevu, vnímají jen cenu a ve finále to teď vyzní jako zdražení," připouští místostarostka Olga Bastlová.

V průběhu příštího roku má Bytes v plánu kompletně zrevitalizovat sedm domů. Jen v Havanské ulici na sídlišti Nad Lužnicí je jich pět. Ty pak postupně vypadnou ze systému slev úplně.