Některé padnou z důvodu svého zdravotního stavu, jiné ustoupí bezpečnosti či výstavbě. Například na Sokolské plovárně firma pokácí tři břízy a jeden jasan, pod hrází Jordánu buk a na parkovišti před Novým hřbitovem odstraní dva topoly a jívu.

Další kácení se dotkne parčíku pod Bezručovou ulicí, Zavadilské, Náchodské, Moskevské, Varšavské nebo Zborovské a Sokolovské ulice, Husova parku i Větrova. Za pokácených více než 30 stromů a několik keřů zajistí město během jara a podzimu náhradní výsadbu.