„Současná ředitelka G-centra Jaroslava Kotalíková se rozhodla ukončit svůj pracovní poměr, je už v důchodovém věku. Proto jsme na radě města šestého března rozhodli o vypsání výběrového řízení,“ uvedla místostarostka Lenka Horejsková.

Termín pro odevzdání přihlášek je do úterý 11. dubna 2023 do 12 hodin. Po otevření obálek a formálním posouzení přihlášek hodnotící komise připraví vhodné uchazeče o tuto důležitou pracovní pozici pro radu města. O výběru nejvhodnějšího kandidáta radní rozhodnou 15. května 2023.

„V rámci výběrového řízení nejspíše opět využijeme možnosti pohovoru s psychologem. Tyto pohovory považuji za velice důležité při obsazování významných manažerských postů města,“ uvedla místostarostka.

Přepadení Ukrajincem s nožem u bankomatu v Táboře? Policie nic takového nešetří.
Přepadení Ukrajincem s nožem u bankomatu v Táboře? Policie nic takového nešetří

Pod G-centrum spadá celá řada sociálních služeb: domov pro seniory, nový domov se zvláštním režimem, pečovatelská služba, denní stacionář, domov pro ženy a matky s dětmi či odlehčovací služby v Táboře a Čekanicích. „Je to velmi široký záběr. Organizace má kolem dvou set zaměstnanců,“ podotkla Lenka Horejsková.

Uchazeč musí doložit vysokoškolské vzdělání, přičemž výhodou je sociální, zdravotnické, právní zaměření nebo management řízení. Město požaduje minimálně tříletou praxi na vedoucí funkci a také tři roky praxe v sociální oblasti nebo ve veřejné správě při poskytování sociálních či zdravotních služeb. Znalost problematiky a příslušné legislativy je samozřejmostí.

Přihlášky uchazeči přinesou osobně na podatelnu Městského úřadu Tábor nebo zašlou poštou na adresu: Město Tábor, Ing. Lenka Horejsková, místostarostka města, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor.

Přihláška včetně příloh musí být v zalepené obálce, která v levém horním rohu bude opatřena nápisem „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na ředitelku/ředitele G-centra Tábor“. Na zadní straně obálky uchazeč uvede své nacionále: jméno, příjmení a trvalé bydliště.

S vítězem výběrového řízení město Tábor podepíše smlouvu na dobu neurčitou. Předpokládaný nástup do funkce je 1. 6. 2023 nebo dle dohody.