„Chápeme obavy obyvatel, a proto v ucelené a přehledné podobě sdělujeme informace,“ uvedl starosta Štěpán Pavlík k otázkám řešení bezpečnosti v Táboře.

Situace v oblasti nádraží a Husova parku dlouhodobě není dobrá. Město, preventisté i represivní složky se jí zabývají průběžně, věnují jí zvýšenou pozornost a v konkrétních případech policisté zadrželi či usvědčili pachatele trestné činnosti či přestupků. „Jedná se o incidenty, které jsou stejně jako v jiných městech, kde se vyskytují, pro obyvatele velmi nepříjemné a pro samosprávu nepřijatelné a netolerovatelné,“ zdůraznil starosta Tábora.

Ilustrační foto. Lokalita autobusového nádraží a Husova parku v Táboře je problémovou z hlediska kriminality mládeže.
V Táboře opět řešili kriminalitu dětí. Skupinky už prý vyjíždí za město

Dodal, že vedení města se také zaměří na vyvracení či vysvětlování nepravdivých nebo neúplných informací, které zbytečně mohou způsobovat pocity strachu obyvatel. „I to se bohužel v souvislosti s těmito jevy děje,“ řekl Pavlík.

Jaká opatření město Tábor přijalo, nebo plánuje v nejbližší době?

1. Intenzivní dohled a střídání hlídek Městské policie a Policie ČR u nádraží v hodinových intervalech a rozšíření času jejich nezbytné osobní přítomnosti v oblasti od 15 do 23 hodin
2. Rozšíření kamerového systému v oblasti Husova parku a zvýšený dohled dispečera na stávající kamery po 24 hodin
3. Upřednostnění pozornosti městské policie k lokalitám obou nádraží, nábřeží nádrže Jordán, Holečkových sadů a dvou hlavních sídlišť Pražského a Nad Lužnicí se snahou nezanedbávat ostatní nezbytné činnosti dané zákonem
4. Dokončení přípravy Denního osvětového centra a Nočního stanoviště Městské policie v objektu restaurace Černá perla nedaleko břehu Jordánu
5. Jednání s vlastníky budov vlakového nádraží, autobusového nádraží a obchodního domu Dvořák o zavedení, posílení nebo rozšíření kvalitnější a důslednější ochrany pořádku v těchto budovách. Apelovat na zvýšenou pozornost najatých security agentur
6. Příprava kontroly parkování pomocí skenovacího auta, a tím pádem osvobození strážníků od této povinnosti ve prospěch jejich každodenní práce v ulicích
7. Brzká úprava prostředí parku – prořezání clonící vegetace a výměna sodíkových lamp za výraznější LED žárovky veřejného osvětlení, pokračování přípravy architektonické soutěže na zásadní budoucí úpravu tohoto exponovaného místa
8. Aktivní komunikace hlídek policie o potřebách cestujících i v místě bydlících občanů, provozovatelů obchodů a firem
9. Posouzení možnosti dalšího navýšení potřebného počtu stavu strážníků městské policie. S tím souvisí diskuse v radě i zastupitelstvu o zařazení souvisejícího opatření do rozpočtu města
10. Zostření činnosti speciálních týmů Policie České republiky zaměřených na problémovou mládež a potírání distribuce drog, zvýšené kontroly prodeje alkoholu mladistvým
11. Důsledná kontrola chování bezdomovců a dodržování vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejnosti v určených zónách
12. Posílení přímé terénní činnosti streetworkerů (sociálních pracovníků, jejichž „kanceláří“ je přirozené prostředí klientů) a specializovaných organizací
13. Příprava instalace kamer v autobusech MHD, které umožní monitorování prostředí nejen uvnitř vozů, ale také sledování směru jízdy a nástupišť.
14. Součinnost aktivních občanů v rolích svědků závadového chování s policií na linkách 156 a 158, přímé a pohotové ohlašování těchto událostí

Co se od roku 2021 až dosud zavedlo:

a) Běžná kriminalita se 15 let snižuje, ale problémy v rodinách narůstají. Jejich projevem je také zvýšený počet případů verbální šikany a provokací mladistvých ve veřejném prostoru
b) Pravidelně se konají jednání bezpečnostní rady, odborných komisí i specializovaných pracovních skupin
c) Klíčové organizace, policie i školy zvyšují aktivitu prevence
d) Vedení města zajistilo zvýšení výkonu služby policie v problémových lokalitách
e) K městské policii nastoupil asistent prevence kriminality, přímo na úřadu působí romští poradci pro práci v terénu
f) Město investovalo další 2 miliony do kamerového systému městské policie
g) Město Tábor bude vydávat přesnější a četnější informace do médií, vytvořilo Manuál aktivního občana. Má pomoci k okamžitému zásahu policie na místě i rychlému usvědčení pachatele
h) Vzniká pracovní tým „Mládež“ na územním odboru Policie České republiky v Táboře
ch) Městská policie má po letech plný stav členů sboru
i) Město Tábor dlouhodobě podporuje v desítkách milionů kulturu, sport a školství pro kvalitní využití volného času, podporuje sociální organizace pracující s problémovou mládeží