Více než 130 zástupců z řad politiků, koordinátorů a příznivců tohoto projektu obsadilo velký sál. Město Tábor obdrželo v rámci odborného programu razítko Dobrá praxe – Alternativní pohony v komunální technice. Díky užívání alternativních pohonů, zejména elektro a CNG byly vybrány Technické služby města Tábor.

SDÍLENÍ PRAXE

Padesáté setkání Zdravých měst se věnovalo sdílení zkušeností a dobré praxe. Součástí podle koordinátorky Zdravého města a MA21 Jany Lorencové byly hlavně prezentace měst a obcí, Ministerstva vnitra či Ministerstva práce a sociálních věcí. „Součástí představení Tábora byla i prezentace technických služeb v podání jednatele Michala Polaneckého, který přítomné seznámil se zkušenostmi s alternativními pohony v komunální technice. Především pak s pozitivním vlivem na zdraví a kvalitu života občanů díky snižování hlukové zátěže, prašnosti a emisí z dopravy,“ vysvětlila.

Podle Michala Polaneckého mají alternativní pohony i ekonomický smysl s dobrou návratností a zvyšují i produktivitu práce.Technické služby disponují dvěma komunálními elektromobily, 12 automobily na CNG, dvěma elektrovysavači a strojním elektronářadím.