Tábor je tak podle webu zindex.cz dobrým zadavatelem. Informace o zakázkách jsou podle něj kvalitní a konkurence je dostatečná.

Výpočtem získaný parametr, takzvaný zIndex, je výstupem akademického výzkumu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Tábor získal 82% hodnocení v kategorii velká města s více než 20 tisíci obyvateli. Předběhl tak Písek (17. místo se 76 %), Strakonice nebo České Budějovice (obě města obsadila 28. místo se 73 %).

O 1 % Táboru uteklo prvenství. To získal Děčín s 83 % zIndexu. Výsledek potěšil táborského tajemníka Lubomíra Šrámka. „Jsme rádi, že to takhle dopadlo. Ani jednou nedošlo k pochybení, které by řešil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,“ dodal.

Lubomír Šrámek dále zmínil, že město nezadávalo žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění. „To jsou dvě kritéria, v kterých jsme získali 100 %,“ konstatoval táborský tajemník.

Vysoké hodnocení Tábor obdržel také za kvalitu dat, kterou zadává do věstníku. „Byli jsme příjemně překvapeni. Na to, jaký je nyní nedostatek pracovních sil a ceny letí nahoru, tak v celkovém hodnocení vycházíme velmi dobře,“ vyjádřil se táborský starosta Jiří Fišer.

Takzvaný zIndex analyzuje, zda zadavatelé postupovali hospodárně a v souladu s doporučeními Ministerstva pro místní rozvoj, Evropské komise a dalšími organizacemi.

Výsledky se vztahují na zakázky vypsané v tříletém období. ZIndex také sleduje dostupnost veřejných zakázek. Zkoumá i to, zda je veřejná soutěž kvalitní a zda mají lidé možnost zjistit, kam peníze „tečou“.