Městská obchodní společnost Bytes má našlápnuto k posílení svého jmění. Jeho matka – město Tábor, na něj hodlá převést teplárenské akcie. Starosta Jiří Fišer říká, že v oblasti tepla by se jim tak uvolnily ruce k vyjednávání s dalšími dodavateli energie.

Běžný odběratel si změny ani nepovšimne, prioritou totiž i nadále zůstane systém centrálního zásobování teplem. „Převodem akcií přestane existovat současná akcionářská smlouva, která je již překonaná v čase a některé věci z ní se již neplní. V podstatě je na překážku. Jakmile akcie převedeme, zanikne a novou Bytes již neuzavře. Není potřebná a v této chvíli nás spíš svazuje. Akcionáři se již budou řídit jen zákonem o obchodních korporacích,“ dodal starosta s tím, že nyní potřebují znát cenu městského podílu v teplárně, s níž půjdou před zastupitele. Ti již vůli ke změně vyjádřili.

Bytesu se tak otevře cesta k jiným dodavatelům energie. Například k plánské C – Energy, která má zájem pokrýt svým teplem část Tábora. Protože je Bytes stoprocentně vlastněný městem, majetková hodnota Tábora se ani po transakci akcií nesníží. Posílí ale kompetence jednatele Bytesu Ondřeje Semeráka. „V jednání s majoritním vlastníkem budeme operativnější než město. Vyjednávat tak spolu budou již jen jako obchodní firmy,“ naznačil jednatel s vysvětlením, že z procesu odpadne mezičlánek, jímž jsou nyní zastupitelé.

Ani osud samotné teplárny ale není v tuto chvíli zcela jasný. E.ON totiž prodává bezmála polovinu svého Uniperu, pod jehož dceru Uniper Trend CZ Teplárna Tábor patří. Odpovědět na otázku, co s ní udělají noví vlastníci z Finska, by podle Ondřeje Semeráka bylo jen spekulováním bez pevného základu. Pokud se totiž k odprodeji akcií rozhodnou i menšinoví vlastníci Uniperu, může finský Fortum získat nadpoloviční podíl a tedy silné postavení. Táborská teplárna v jeho záměrech být nemusí.