Množství separovaného odpadu z domácností se zvyšuje, počet tun vyvážených na skládku směsného odpadu klesá. Ale ještě by Táborští v třídění mohli přidat.

Místostarostka Kateřina Bláhová informuje, že na území města připravuje rozšíření kontejnerů pro sběr starého textilu a bot a také elektrospotřebičů.
„Snažíme se občanům nabídnou co nejvíc míst, aby mohli odpad třídit a bylo to pro ně co nejjednodušší. V tomto se inspirujeme v Rakousku nebo Německu. Už nyní se nám sběr projevuje v číslech množství směsného odpadu ukládaného na skládku," potvrdila.

Vytouženým cílem je, aby se třídění pro lidi stalo automatickou záležitostí. Aby jim samotným už vadilo odhodit plast nebo starý kabát do běžné popelnice.
Nepotřebné oděvy totiž dál poslouží. Část z nich jde na dobročinné účely, další se dostane do prodejen se zbožím z druhé ruky a poslední nejmenší díl se zužitkuje například na výrobu pucvolu.

Pro odkládání elektroodpadu dostanou obyvatelé Tábora celkem šest nových nádob. Počítá se s umístěním například v Měšicích, Zárybničné Lhotě nebo v ulicích Nad Řekou či Harantově.
Sběr textilu posílí celkem o 18 míst. I tady se počítá s Měšicemi, v seznamu jsou dále Horky, Zaluží, Čelkovice nebo prostor u Stopshopu v obchodní zóně v jižní části Tábora.
Starosta Jiří Fišer ale uvedl, že ani s dalším snížením množství odpadu ukládaného na skládky, se neuvažuje se zlevněním poplatku za odpad. „Systém dotujeme 17 miliony, zlevněním bychom propad prohloubili, a to si teď nemůžeme dovolit," vysvětlil.