Jak informoval starosta města Štěpán Pavlík, usnesením radní odsouhlasili podklady pro projekční práce bývalého poštovního domu číslo popisné 10 na Žižkově náměstí. „Jde o materiály, aby mohla být vypsána architektonická soutěž a zároveň by se mohly dále projektovat úpravy tohoto domu,“ vysvětlil.

Názor občana: „Přestěhování některých odborů, třeba dopravního či živnostenského na náměstí bych určitě ocenil. Měl bych to blíže než na Tabačku. Horší je to s parkováním v centru, ale to se dá také vyřešit. Třeba by město vyčlenilo pár míst omezených časem, hodina by stačila, pro občany, kteří by šli na úřad. Nebo se dá dobře zaparkovat Na Parkánech na parkovišti u hotelu Dvořák, nebo dole pod Holečkovými sady na Jordánské je parkoviště, z kterého se na Staré město dostanete do deseti minut,“ míní muž středních let z Tábora.

Následovat má stavebně historický průzkum, technický průzkum objektu a provedení nezbytných úprav. „Nutné jsou lokální opravy, aby nezatékalo například kolem komína a také zajištění objektu pro dočasné využívání,“ popsal starosta.

Dobová fotografie.
Od rvaček až po veliký majetek

Než začne samotná rekonstrukce, nutné je vysoutěžit zadání i zhotovitele. Do objektu by se měly stěhovat některé odbory městského úřadu. „Chceme přesně vědět, kde a kdo bude sedět, jaké odbory budou přístupné veřejnosti. Kde bude vstupní hala, bezbariérové propojení s vedlejší městskou budovou číslo popisné 11, až potom se bude projektovat a povolovat samotná stavba,“ doplnil Pavlík.

Knihovna i kompenzační pomůcky

Samospráva chce investici sladit i s plánovanou rekonstrukcí městské knihovny, která bude příští rok uzavřena. „Nechceme knihovnické služby úplně zrušit na celý rok, ale chceme, aby v této budově bývalé pošty mohla fungovat v nějakém provizoriu. Stejně tak nabízíme část objektu půjčovně pomůcek hospicu Jordán, protože Třebízská ulice se bude také opravovat,“ prozradil, kdo může mít prostory v dočasném užívání.

Životní prostředí i živnostenský úřad

Které odbory se budou z Tabačky stěhovat zatím samospráva řeší i s konkrétními úředníky tak, aby uspořádání zůstalo logické. Jak doplnil tajemník městského úřadu Lubomír Šrámek, na Husově náměstí by měly zůstat nejnavštěvovanější agenty hlavně kvůli komfortnímu parkování na velkém parkovišti. „Zachovat bychom chtěli dopravně správní agendu a sociálku. Stěhování na Žižkovo náměstí připadá v úvahu u životního prostředí, které je úzce spjaté se stavebním odborem či živnostenského úřadu, který není tak navštěvovaný,“ vysvětlil.

Budova České pošty na Žižkově náměstí v Táboře.
Tábor koupí budovu České pošty na Žižkově náměstí. Za téměř 35 milionů

Parkování na Žižkově náměstí není podle tajemníka zase tak velký problém. „Určitě se v centru dá parkovat v nějakém časovém horizontu, to všechno bereme v úvahu a nemáme z toho strach,“ uzavřel Šrámek.

Náklady na pořízení zmiňovaných podkladů na budoucí rekonstrukci bývalé poštovní nemovitosti, jako jsou projekční práce, nezbytné úpravy a zajištění objektu odhaduje samospráva na 600 tisíc korun s DPH. Do rekonstrukce bývalé pošty chce radnice postupně investovat.