Studentská organizace Evropský parlament mládeže v ČR zde totiž od 1. do 3. listopadu pořádá svou 7. regionální výběrovou konferenci. Kromě zajímavých debat, které povedou, budou středoškoláci mít v rámci zasedání možnost si prohloubit své znalosti o fungování evropských institucí a také si procvičit a zlepšit své jazykové schopnosti – komunikace během této akce totiž probíhá výhradně v angličtině.

„Tábor jsme si vybrali primárně z historických důvodů. Zastřešujícím tématem konference je globalizace a zachovávání národních identit v novém, propojeném světě. Toto téma bylo pro hostitelské město v minulosti velmi rezonujícím. Táboráci se velmi často setkávali s vnějším tlakem na přizpůsobení a změnu místního stylu života. Druhotným impulsem pro Tábor byla opět minulost - před 15 lety se zde již jedna konference Evropského parlamentu mládeže uskutečnila, a tak jsme nemohli odolat přinést tento zážitek i nové generaci studentů,” přibližují hlavní organizátoři zasedání David Čapek a Adam Palivec.

Konference se zúčastní celkem 70 českých středoškoláků, které doplní desítka zahraničních studentů. Účastníci budou rozděleni do skupin (komisí), ve kterých budou prodiskutovávat jednotlivá témata, zastřešená mottem zasedání „Emphasising individuality in a globalised world” („Zdůrazňování osobitosti v globalizovaném světě“). Mimo jiné se tak bude mluvit například o problému vysychání vodních zdrojů nebo zmírnění dopadu živočišné výroby na životní prostředí.

Samotný program se skládá z několika hlavních bodů. Členové komisí se poznávají a utužují při teambuildingových aktivitách, na které navazuje samotná práce v komisích. Během ní každá skupina vede debatu o svém přiděleném tématu s cílem najít jeho zásadní problémy a představit jejich řešení v závěrečné rezoluci. Tu pak prezentuje ostatním komisím poslední den na Valném shromáždění, kde o rezolucích všech 80 účastníků společně diskutuje a hlasuje.

Konference však nemá jen akademický charakter, její součástí je i bohatý doprovodný program. Ten zahrnuje např. Eurovillage, tedy večer, během kterého mohou účastníci ochutnat pokrmy a nápoje z různých evropských zemí, nebo panelovou debatu zabývající se ekologickou krizí a jejím dopadem na společnost. Na té promluví např. Anna Mezgerová z hnutí Fridays for Future nebo Jana Dlouhá z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.

„Koncept našich konferencí je nastaven tak, aby mladým lidem umožňoval rozvíjet svou osobnost skrze platformu, kde mají možnost svobodně a bezpečně vyjadřovat své názory a diskutovat je s vrstevníky z různých zemí a prostředí,“ vysvětluje předseda organizace Viktor Karlíček. „Každé zasedání je pečlivě připraveno tak, aby se každý účastník setkat s vyváženou kombinací akademických znalostí, měkkých a jazykových dovedností a poznávání jiných kultur. Zároveň se navazují nová, dlouholetá přátelství a postupem času získávají v organizaci mladí lidé zkušenosti mimo jiné z oblasti organizačních dovedností nebo vedení týmu,“ dodává.

Aneta Šeráková