Hovor občanů, kteří se telefonicky kontaktují s některým z pracovišť MÚ umístěného v budově Tabačky na Husově náměstí, může být přerušen. Problém bude odstraňován zítra v dopoledních hodinách, což může mít za následek omezení provozu počítačové sítě pracovišť v této budově.