Autor slov se nemýlil, Tabačka přežila. Co na tom, že jen názvem.

Michal Josephy, antropolog a táborský rodák, Tabačce věnoval dokumentární expozici. Shodou okolností v době, kdy v době Tabačky módní kouření opouští všechny restaurace a hospody.

Patříte k pamětníkům?
Pošlete nám své
vzpomínky na adresu:
redakce.taborsky@denik.cz.

„Pokud se tento svět nesoudí nesoudí pomocí pojmů zdravý/nezdravý, či morálně, pak je neoddiskutovatelné, že s tím odchází i jistá kuřácko – kavárenská kultura s odrazy nejen v literatuře, ale i běžném životě, což právem vyvolává jistou nostalgii,“ zamýšlí se nad minulostí, spojenou i s Tabačkou, již jeho děd v závěru existence firmy vedl.

V rodině tak zůstaly dokumenty a dokonce i unikátní snímek zaměstnanců a vedení firmy z roku 1942. K vidění jsou v galerii a vinotéce U Dvou andělů v ulici 9. května.

„Tabačka je živý a populární pojem, ačkoliv již není naplněn původním obsahem. Právě jakousi ambicí tohoto projektíku je tento originální pojem znovuoživit,“ přeje si autor expozice, jež továrnu zachycuje. Její život skončil před 70 lety.