Náročnou a záslužnou práci operátorek, operátorů i záchranářů a záchranářek v terénu si v úterý připomínáme celostátní společnou akcí - Dnem linky 155.

Ředitel ZZS JČK Marek Slabý vzpomíná, jak v začátcích budili rozruch neobvyklým vozidlem. „Symbolem sedmdesátých a osmdesátých let je v Táboře vozidlo Range Rover z roku 1976, které se používalo jako sanitka,“ uvedl Marek Slabý s tím, že je dodnes pojízdné a v držení ZZS JČK.

Přímo v Táboře má záchranná služba tradici již od sedmdesátých let, kdy spadala pod nemocnici.

Úplně první posádka byla vytvořena při anesteziologickém a resuscitačním oddělení, její chod zajišťovali lékaři a sestřičky z oddělení ARO.

Jejím zakladatelem byl emeritní primář Luděk Zikmund. Společně s dalšími lékaři Jaromírem Cheníčkem, Karlem Šmejkalem a Luborem Tůmou se zasloužili o její vznik.

V sedmdesátých a osmdesátých letech chod zajišťovali lékaři a sestřičky z táborské nemocnice, především z oddělení ARO. „Dispečink tehdy neexistoval, volání přijímala dispečerka dopravy, která seděla na vrátnici táborské nemocnice,“ vzpomíná Marek Slabý. V osmdesátých letech se pak začalo používat číslo telefonní linky 155.

V roce 1993 došlo k transformaci zdravotnické záchranné služby, jež se stala příspěvkovou organizací a přesídlila do Tábora-Měšic. Tehdy její chod zajišťovalo celkem 15 lidí, kteří odešli z táborské nemocnice. K dispozici měli původně jen dvě sanitky.

Aktuálně je území Jihočeského kraje pokryto 31 výjezdovými základnami, na kterých denně slouží 54 výjezdových skupin složených z 15 lékařů, 53 zdravotnických záchranářů a 43 řidičů záchranářů.

Na Táborsku existují 4 výjezdní místa. V roce 1994 přibylo výjezdní místo v Soběslavi, v roce 2003 v Mladé Vožici a nakonec v roce 2011 v Opařanech. Celkem na Táborsku záchrannou službu zajišťuje 24 řidičů, 37 záchranářů a 5 lékařů. Dispečink pro celý Jihočeský kraj umístěn v Českých Budějovicích a pracuje zde celkem 26 dispečerek a 10 dispečerů.

V roce 2017 záchranáři vyjeli na Táborsku k 13 312 případům.