Technické služby žádají veřejnost, aby stromky umístila v okolí nádob na komunální odpad tak, aby byly přístupné pro svozovou techniku a nebránily provozu po místních komunikacích.

Stromky se shromažďují volně, tedy bez ozdob, obalů či provázků. Následně budou štěpkovány v kompostárně v Turovci. Také stromky vyhozené z okna do veřejné zeleně je nutné odnést až k popelnicím.