Restaurátoři začali fází čistění a biosanace soch. „Zkonsolidovali jsme originální kamenné sokly pod svatými Floriánem a Donátem. Čeká nás rekonstrukce dřevěného kříže, který byl demontován z Piety. Následně se budeme věnovat spárování a doplnění obvodového schodiště u Piety,“ uvedl restaurátor Lukáš Hosnedl. U Floriána se provede oprava zlacení hrotu kopí, u Donáta oprava zlacení blesku. Následovat bude technologická pauza na vyzrání konsolidačních materiálů. Po pěti týdnech nastane fáze doplňování a barevných retuší včetně barevné výmalby zděné soklové části.

Sv. Florián je znám jako patron hasičů. Sv. Donát byl mučedníkem a jako římský biskup pocházel z italského Arezza. V Itálii byl uznáván jako patron a ochránce zemědělců. Chránil před krupobitím a před blesky, tedy před živly, které mohly zemědělcům zničit úrodu.

„Sochy sv. Donáta a sv. Floriána pocházejí z doby kolem roku 1775 (z dílny nebo okruhu J. F. Platzera). Sousoší Piety je rovněž z 18. století," připomíná Luboš Dvořák a dodává: „Pískovcová socha světce sv. Donáta je v nadživotní velikosti na podstavci s římsou. Světec je v rouše biskupa, u nohou dlí andílek s mečem, v rukou má knihu a blesk. Pískovcová socha světce sv. Floriána je v nadživotní velikosti na podstavci s římsou. Světec je v oděvu římského vojáka a drží atribut – nádobu, z níž lije vodu. Vše bylo původně součástí oltáře v kryptě kostela Panny Marie v augustiniánském klášteře v Táboře. Zatímco u Piety jde stále o originál, Donát a Florián jsou kopiemi, které zhotovil v letech 1974-1976 Jan Dušek, syn slavného J. V. Duška. Sochy jsou hodnotným projevem kamenné barokní plastiky 18. století."