Tradiční Martinskou slavnost uspořádalo již posedmnácté Rodinné centrum Radost. Na Žižkově náměstí se tak 11. listopadu v 16 hodin rozsvítila spousta lucerniček a rozezněly se podzimní písně v podání dětského hudebně-dramatického kroužku Tralalou a žen pěveckého souboru pod vedením Míši Dufkové. Ulicemi Starého Města se pak vydal hojný „deštníkový“ průvod.

Po příchodu do parku pod Kotnovem zaznělo několik dalších písní a diváci si poslechli také legendu o římském vojáku Martinovi, kterou vypravovaly děti z výše jmenovaného kroužku. Na bílém koni v římské zbroji pak přicválal svatý Martin alias David Mišík z Košína a podělil se o svůj červený plášť s nebohým žebrákem, kterého ztvárnil Jan Zrzavecký ze Stoklasné Lhoty. Všem vystupujícím za jejich výkony náleží velká pochvala a poděkování.

Symbolickým aktem slavnosti bylo rozdávání martinských rohlíčků ve tvaru podkov, o které se diváci vzájemně podělili. V chladném počasí se všichni mohli zahřát teplým čajem, který rozlévaly Štěpánka Knapešová, Alena Myslivcová a Eliška Jirmanová.

Rádi bychom poděkovali také firmám a organizacím, které se podílely na zajištění letošní Martinské slavnosti.

Poděkování za pomoc s přípravami akce patří Šárce Reifové a Davidu Včelákovi. A speciální poděkování pak náleží Štěpánkovi Kanapešovi a Vítkovi Havlovi, kteří rozdávali martinské rohlíčky a přijali dobrovolné příspěvky od diváků, za které velice děkujeme.

Všechny srdečně zveme na další akci Rodinného centra Radost, benefiční divadelní představení Zázračný panák v podání spolku divadelních ochotníků z Miličína se uskuteční v sobotu 25. listopadu v 16 hodin na Střelnici v malém sále.