Jihočeský kraj se dožaduje u Ústavního soudu zrušení klidových zón na Šumavě. Správa národního parku a CHKO Šumava je vyhlásila v dubnu 2009 na sedmi částech území. Podle ředitele parku Františka Krejčího je podání návrhu bezpředmětné, zákon nebyl porušen, situaci vyřeší plánované zařazení území do bezzásahových zón parku.

Kraj je přesvědčen, že se jedná o takové prvky ochrany přírody, jejichž rozsah jde nad rámec zákona o ochraně přírody a krajiny. Podáním návrhu se podle hejtmana Jiřího Zimoly (ČSSD) kraj nestaví proti ochraně přírody, ale proti způsobu, jakým byly klidové zóny vyhlášeny.

„Podle našeho názoru park nerespektoval zákon o krajích, podle kterého je kraj oprávněn vyjadřovat se k návrhům státních orgánů, které se dotýkají působnosti kraje. Správa národního parku Šumava ani ministerstvo k jednáním o klidových zónách kraj nepřizvaly,“ uvedl hejtman. Dodal, že park i ministerstvo dlouhodobě neberou krajskou samosprávu na vědomí, k důležitým jednáním její zástupce nezvou a případné připomínky nepovažují za relevantní.
Kraj nesouhlasí s formou, jakou byly klidové zóny vyhlášeny. Platnost nařízení nebyla podle hejtmana časově omezená.

Podle ředitele parku Krejčího zástupci obou stran dospěli k názoru, že snadnější než „přehlášení“ území bude vyčkat na schválení nového rozdělení zón parku, tedy zařazení sporných území parku do bezzásahových zón. „Nechtěli jsme území s omezeným vstupem přehlašovat, protože se to legislativně ukázalo nemožným. Důvody vyhlášení – výskyt chráněných druhů živočichů a stav ekosystémů – nepominuly. Zákon také neříká, že by omezení vstupu muselo být časově omezené,“ řekl Krejčí.