Suchý a teplý duben nevěstí nic dobrého. Již nyní se nedostatek vody začíná projevovat a podle některých „prognostiků“ přichází po mírné zimě tropické léto.
Snad nejvíce nervózní jsou nyní hasiči a zemědělci. Především ještě před upalováním čarodějnic by lidé měli vzít rozum do hrsti.

K hasičům s oznámením

Podle hasičů by se v tomto extrémním suchu ohně rozdělávat vůbec neměly, ale hejtman kraje oficiální zákaz zatím nevydal. Vedoucí oddělení prevence táborských hasičů Vladimír Šindelář vyzývá k opatrnosti. „V lese může povolit oheň pouze jeho vlastník, v pásmu 50 metrů od lesa je zakládání ohně zakázáno. Občané by se tedy měli domluvit s radnicí nebo místními dobrovolnými hasiči a ohniště preventivně oznámit. Počínat by si měli s co největší opatrností a nepoužívat hořlavé kapaliny,“ upozornil Šindelář.

Zemědělci se modlí za úrodu

Člověk by až zaplakal, říkají zemědělci s očima upřenýma na osetá pole. Úroda je už zase v ohrožení. „Nebezpečí už skutečně začíná nabývat obrysů. Pokud bude současné sucho pokračovat, zemědělci skutečně sklidé méně,“ potvrdil včera ředitel oblastní agrární komory Ladislav Samec. Ukazatel tzv. hektolitrová váha je přitom rozhodujícím faktorem jakosti přešnice. Pokud ji bude mít nízkou, zemědělci ji prodají jen při snížených cenách. „Už by to byla třetí mizerná sklizeň za sebou, navíc zásoby docházejí a to vše by se mohlo odrazit do cen pro spotřebitele,“ upozornil Samec.
Jednatelka mažické Sempry Alena Vlková už dokonce přemýšlí o použití starých závlah. „Vůbec nemůžeme vysazovat a sadba nám schne před očima. Bez deště nejdou pěstovat ani jahody ani zelenina,“ řekla včera, kdy jsme ji zastihli u hasičů, kteří jsou ochotni půjčit jí čerpadlo k závlahám.

Vodáci si moc neužijí

Řeky na okrese jsou sice sjízdné, ale podle Jiřího Švarce z veselského Povodí Vltava, s obtížemi. „Pokud začne brzy pršet, tak to ještě nedopadne zle. Nesmí ale přijít prudké lijáky, které by vyschlá půda nestačila vsáknout a pak by se mohly vyskytnout i záplavy,“ upozornil Švarc.

Houbařům chybí májovky

„Pro houbaře je tohle počasí katastrofou,“ míní mykolog Vladimír Pravda ze Žíšova. Zatím však neháže flintu do žita a věří, že závlaha a s ní i houby přijdou. Na zahrádkách, kde lidé zalévají tak rostou například smrže nebo hnojníci, ale v lese zcela chybějí jarní houby. „Letos se už asi neobjeví například májovky, to za třicet let nepamatuji,“ dodal Pravda. Také kačenky už před třemi týdny začaly zasychat a nové už nerostou. „Jedním z důvodů takové sucha je, že se lidé k přírodě nechovají šetrně. Vždyť stromy, které pufrují (regulují) počasí kácíme hlava nehlava. Vysoké teploty, které jsou pro duben zcela atypické, také způsobuje to, že ubývá zeleň. To je vidět například při cestě z Turovce do Chýnova, kde zmizela celá alej,“ míní mykolog.