Pětadvacet studentů z maturitního oboru analýza potravin a technologie potravin z veselské střední ekologické školy v pátek mělo jednotlivým komisím ukázat, co se během čtyř let strávených ve škole naučili.

Každý si již v osm ráno vylosoval zadání, na jehož splnění měli celkem šest hodin. Kdo by při praktické maturitě v laboratořích či školním minipivovaru očekával vystresované studenty, byl by překvapen.

Stáčel pivo do lahví

Vytáhl jsem si otázku stáčení piva do lahví a do sudu. Mám výhodu, že tohle není moc o učení, ale spíše o znalosti vzorečků a počítání. Ostatní je už jen praxe, kterou jsme průběžné poznávali přes rok," řekl s úsměvem maturant Michal Volkman, který byl jedním z dvanácti studentů oboru technologie potravin. Táborský deník ho zastihl ve chvíli, kdy se chystal sanitovat várenské zařízení.

„To je první podmínka kvalitního výrobku. Po předcházející práci se všechny nádoby musí důkladně propláchnout, protože by v nich mohly vzniknout mikroby," vysvětlil školní sládek Milan Dufek, který studentovo počínání od rána sledoval.

„V minipivovaru máme tzv. stáčečku, kterou jsem musel připojit na bombu. Poté jsem do ní vložil lahev, pustil menší tlak, aby pivo moc nepěnilo, a stáčel jsem. Nakonec jsem lahev zazátkovat," popsal předešlý úkol Michal Volkman, který již hodinu před polednem měl většinu zadaných úkolů splněných. Zbývalo mu jen zpracovat písemný zápis .

Jeho spolužačka například zkoumala neznámý vzorek piva v laboratoři. Pěnivý mok měla nalitý v baňce a zjišťovala nejen obsah alkoholu v tomto vzorku, ale také hustotu piva. „To je hlavní faktor kvality piva," doplnila učitelka odborných předmětů Markéta Koubová, která maturanty v laboratoři při práci pečlivě kontrolovala.

Studenti oboru technologie potravin skládají zkoušku z dospělosti v minipivovaru úplně poprvé. „Pivovarnictví u nás učíme teprve čtyři roky. Toto jsou tak první studenti, kteří své získané dovednosti ukazují v praxi," sdělil ředitel školy Ladislav Honsa.

Porovnávala mléka

Pětadvacet studentů ze střední ekologické školy ve Veselí nad Lužnicí v pátek skládalo praktickou maturitu

Kateřina Tošenovská z oboru analýza potravin v laboratoři zase prověřovala polotučné mléko. Před sebou měla dvě plné krabice a každá pocházela od jiného výrobce. „U obou vzorků musím zjistit hustotu mléka, obsah bílkovin i mléčného cukru neboli laktózy a výsledky mlék pak vzájemně porovnám," shrnula Kateřina Tošenovská, která měla zrovna před sebou dvě zkumavky a mléko filtrovala. Zjištěné hodnoty nakonec zkontrolovala s těmi, které výrobce uvedl na krabici.

Pětadvacet studentů ze střední ekologické školy ve Veselí nad Lužnicí v pátek skládalo praktickou maturitu

Nad tzv. Petriho miskami se zase skláněl Jan Forejt. Do nich totiž uzavřel živnou půdu, která je nejlepším prostředím pro růst mikroorganismů, a instantní kávu.

„Po třech dnech, tedy v pondělí, uvidím, jestli zde vyrostly bakterie či kvasinky, a podrobněji je prozkoumám pod mikroskopem," dodal Jan Forejt, který úspěšným složením maturitní zkoušky vystuduje obor analýza potravin.