Škola pořádá charitativní běhy pravidelně, letos se studenti rozhodli věnovat získané peníze místní organizaci. Nápad se zalíbil i zahraničním partnerům, a proto se také aktivně zapojili.

Lucia Kopřivová Markovová z Domácího hospicu Jordán hodnotí běh jako velmi přínosný. „Byli jsme nadšeni nápadem studentů běžet pro hospic. Když jsem viděla tu ohromnou energii a nasazení, vložené do organizace i samotného běhu, pochopila jsem, že je tady nová generace, ochotná pomáhat potřebným. Je pro nás ctí, že si vybrali právě nás,“ zmínila. Až z nich podle ní vyrostou noví zákonodárci, už jim nebude potřeba vysvětlovat základní sociální či zdravotní přesahy, protože je načerpávají už nyní. „Děkujeme všem zúčastněným studentům i vyučujícím, kteří je skvěle vedou!“ uzavřela. Výtěžek z běhu pomůže pečovat o nevyléčitelně nemocné na Táborsku v jejich domácím prostředí.

Hlavním tématem projektu Erasmus+ je dobrovolnictví, které propojilo jednotlivá setkání. V Německu jsme se zúčastnili sbírky potravin pro potravinovou banku, v Polsku to byly společné aktivity (malování, tanec, hry nebo vaření) v centrech pro děti a dospělé s Downovým syndromem, v Rumunsku jsme sehráli turnaje v basketbalu, stolním tenise a šipkách spolu s fyzicky hendikepovanými sportovci. Naše pomoc směřovala i k opuštěným zvířatům v útulcích během setkání v Maďarsku.

Spolupráce během dvouletého projektu probíhala i ve virtuální třídě programu eTwinning, ve které studenti se svými protějšky vytvořili v angličtině infografiky, online dokumenty, videa nebo podcasty zaměřené na pomoc potřebným a život v 21. století.

Jak vidí přínosy projektu samotní studenti? Pro Terezu byla důležitá možnost komunikace v anglickém jazyce, rozšíření slovní zásoby a zbavení se ostychu mluvit. Adam poznal mnoho nových přátel a získal nové znalosti o fungování charit v partnerských zemích. Během táborského setkání se mu líbila společná tvorba plakátů v mezinárodních skupinách, kde zadání znělo nakreslit věci, které jsou pro skupinu společné. Po počátečních rozpacích se všichni rozpovídali a vytvořili skvělý plakát. Neméně zajímavá byla i práce nad návrhy aktivit pro společenskou odpovědnost firem. Jirkovi se nejvíce líbil charitativní běh pro hospic. Měl opravdu dobrý pocit, když viděl, kolik lidí se do akce zapojilo. Rovněž ho překvapilo, jak ji pozitivně hodnotili zahraniční studenti a jak ochotně přispěli.

Dalším zajímavým dnem byla středa, kdy všichni navštívili organizaci Člověk v tísni a odpoledne v mezinárodních skupinách poznali pamětihodnosti Prahy. Martina a Tereza uvítaly možnost strávit společné odpoledne s dětmi s táborské organizace Cheiron a poznat jak funguje. Podle Matouše mají projektová setkání dvě velké výhody. Člověk pozná navštívenou zemi z pohledu obyvatel a ne z pohledu, který zprostředkuje cestovní kancelář. Druhou výhodou je, že se zbaví ostychu mluvit před větší skupinou lidí, aktivně používá cizí jazyk a naváže nová přátelství.

Alena Jandlová a studenti OA a VOŠE Tábor