Přišla doba, kdy se hromady vysloužilých vánočních stromků povalují po táborských sídlištích. Neputují do spalovny, ale technické služby je odvezou do klenovické kompostárny. Tady skončí ve štěpkovači a poté jako zemina pro obnovu zeleně ve městě. Lidé by odstrojené jehličnany neměli dávat do kontejnerů, protože se zmenší prostor pro ostatní odpad. Ideální je stromky postavit 
k ostatním vedle popelnice.

„Počet vyhozených vánočních stromků se každý rok liší. Byla doba, kdy lidé dávali přednost umělým, ta se ale postupně vytrácí. Denně odvezeme na kompostárnu asi sto stromků, loni jich tam skončily čtyři tisíce," sdělil jednatel táborských technických služeb Zdeněk Novák.

Táborské služby začaly se sběrem jehličnanů na Tři krále, 6. ledna. Odvážet je budou ještě čtrnáct dní podle potřeby. „Nyní jezdíme každý den. Stromky se mnohdy povalují různě po sídlištích a musíme je posbírat. To bude trvat ještě asi týden. Poté je budeme odvážet jednou za tři dny," upřesnil Zdeněk Novák.

Od sběru až po zapracování do kompostu vyjde likvidace technické služby na osmdesát až devadesát tisíc korun.
Mezi jehličnany u popelnic skončil i smrček Jany Novotné ze Sídliště nad Lužnicí. „Slyšela jsem, že na stromku nemají zůstat háčky, tak jsem se ho snažila alespoň pořádně očistit. Myslím, že se jich tady povaluje méně než v loni. Lidé je ale klidně vyhazují z okna," zhodnotila

Zdeněk Novák ale vysvětluje, že háčky při štěpkování nejsou překážkou. „Mnoho lidí si myslí, že kvůli háčkům skončí stromky ve spalovně. Samozřejmě, že je lepší, když je stromek čistý. Pokud se na něm háček objeví, ve štěpkovači nepřekáží. Silné drátky by už byly problém," podotkl Zdeněk Novák.

Součást kompostu

Když je stromek rozmělněný na třísky, stane se součástí kompostu v Klenovicích, kde tleje další dva roky.
„Zeminu poté využíváme při další obnově městské zeleně nebo na rekultivaci klenovické skládky," informoval Zdeněk Novák.

Zaměstnancům technických služeb můžete pomoci zejména tím, že stromky budou uložené vedle kontejnerů na směšný komunální odpad a nebudou svévolně pohozené na veřejných prostranstvích.

„Oceníme také, když zůstanou vcelku. Někteří lidé je rozsekají na části. To nám ale práci neusnadní. Se stromky je poté horší manipulace," žádá obyvatele Zdeněk Novák.

Vánoční stromky by neměly končit ani v lese. Hrozí totiž, že budou sloužit jako potrava divokým zvířatům, která kvůli zapomenutým drátkům, hliníkovým páskám či jiným předmětům mohou uhynout.

Pokud vám dosloužil umělý stromek, ani ten do popelnice nepatří. Lidé by ho měli odvézt do sběrného dvora nebo využít kontejneru na separovaný odpad. Sběrný dvůr přijme na většině míst regionu stromky zdarma.