Stromky lze shromažďovat volně, zbavené veškerých ozdob, bez obalů a jakýchkoliv provázků, v okolí nádob na komunální odpad tak, aby byly volně přístupné pro svozovou techniku a sběrové pracovníky. Nesmí také bránit provozu na komunikaci ani průchodu na chodnících.

Sebrané stromky od obyvatel budou posléze zpracovány pomocí štěpkovačky.