Nádvoří středověké tvrze v Jistebnici sloužilo coby průmyslový závod na výrobu letlamp. Od doby, kdy výroba skončila, celý objekt pustne.

„Objekt teď chátrá. Majitel by byl asi rád, kdyby se stavba zrekonstruovala a našlo se nějaké využití. Studií o možnostech využití zpracovala podobně jako u nedalekého zámku architektka Bohumila Mrzenová. Myslím, že by tam mohl být třeba penzion,“ míní vedoucí jistebnického stavebního úřadu Radmila Jelínková.

Bývalá fabrika na výrobu letlamp patří Petru Schollemu, ten v současné době pobývá v rodné Brazílii.

Tvrz v Jistebnici byla postavena Rožmberky zhruba v roce 1262. V roce 1480 ji vlastnil rod Kozských z Kozího, po nich zdědili panství Kuneš Bohdanecký z Hodkova a na Žlebích a Volf Házl z Nové Vsi na Slavětíně.

V roce 1537 dvůr, Jistebnice i osady připadly Táboru. Neobývaná tvrz pak léta pustla. Po roce 1549 se celý majetek i s tvrzí dostal do držení Lobkoviců. Téměř o sto let později pak byla zčásti zbořena, zachovaly se z ní jen holé zdi. Koncem 17. století ale byla znovu obnovena.

Mezi půlválcové nárožní bašty bylo vestavěno jednopatrové křídlo. Obýval ho hejtman. Ke staré hradbě byla v 18. století přistavěna sýpka. Ještě koncem 19. století tam byl v tvrzi byt ředitele velkostatku, kancelář a archiv panství. Lobkovicové vlastnili sídlo až do roku 1829. Následně patřil rodině Nádherných.

Jednopatrové stavení se dvěma půlválcovými baštami na koncích bylo po druhé světové válce zabaveno minulým režimem rodině současného majitele Petra Scholleho.

V areálu tvrze se na chvíli usídlila výroba hřebenů, poté část objektu osídlovala firma na výrobu letlamp a kovosoučástek.

„Ve tvrzi byly asi od roku 1964 kanceláře JZD. Fabrika na letlampy byla vedle pivovarské budovy, na nádvoří, v takové šedivé kostce. Když kolem 79. roku družstvo kanceláře přestěhovalo na náměstí, konaly se v tvrzi různé společenské akce, například silvestry,“ upřesňuje Marie Veselá z Jistebnice. Kovovýroba přišla do budovy konírny z Krušných hor v roce 1948. Historické pozemky tvrze minulý režim „vylepšil“ svými budovami.

„Ve tvrzi byly kanceláře, v dalších stájích sídlilo JZD. Na dvoře se asi po patnácti letech stavěla nová budova, kam se ze staré budovy přemístily například lisy a lakovna,“ dodává dvaaosmdesátiletý Jaroslav Jedlička, který v podniku do 88. roku pracoval.

V roce 1977 se tam dokonce natáčel film Řeknem si to příští léto s Františkem Filipovským a Ondřejem Havelkou. „Točilo se na nádvoří. Pamatuji, že tu stanovali a hojně pili,“ usmívá se Jedlička. Výroba letlamp zanikla zhruba v roce 1993.

„Bylo tam zaměstnáno poměrně hodně lidí, hlavně i ženy. Otázkou je, zda by dnešní konkurenci podnik přežil, ale existovat mohl. Nějaký podobný, který by zaměstnal právě ženy, bychom v obci uvítali,“ říká starosta Jistebnice Vladimír Mašek.

Petru Schollemu byl majetek vrácen zhruba v roce 1995. V přízemních klenutých prostorách jsou zpustlé dílny a sklady, v poschodí byty. Tvrz, pivovarská budova a další objekty jsou dnes v dezolátním stavu.

DAVID PELTÁN