V sobotu 6. října pořádá od 10 do 16 hodin Dny otevřených dveří pro veřejnost, na kterých bude mnoho zajímavého k vidění. Zájemce čeká prohlídka školy a nových laboratoří biologie a mikrobiologie, informace o uplatnění absolventů, nahlédnout bude možné do školního terária s hady a ještěrkami, akvária plného exotických ryb a v neposlední řadě také možnost navštívit školní minipivovar.

Od 1. září 2011 škola užívá nový název, který lépe vystihuje její zaměření: Střední odborná škola ekologická a potravinářská. Pyšní se bohatou spoluprací s praxí s firmami, pivovary, ale i výzkumnými organizacemi, státní správou a vysokými školami, mezi kterými nechybí ani přeshraniční. Při škole funguje také domov mládeže, kde mají studenti zázemí v podobě ubytování, ale i klubovny a studovny. Žáci se účastní mezinárodních vědeckých projetků. „V letošním roce se uskutečnil již 20. ročník Ekoprojektu v Tokaji v Maďarsku. Studenti tak mají možnost seznámit se s okolními zeměmi, jejich prostředím, načerpat nové poznatky, ale také se zdokonalit v angličtině, která je hlavním komunikačním jazykem,“ vysvětlil ředitel školy Ladislav Honsa.

NOVÁ FASÁDA I VYBAVENÍ

Kromě ekologických projektů se škola zapojuje i do projektů financovaných Evropskou unií. „V roce 2014 zakoupila škola z dotací Regionálního operačního systému nové přístroje do chemických a analytických laboratoří v hodnotě několika milionů korun. Ve výuce tak studenti s učiteli používají pomůcky srovnatelné se špičkovým vybavením laboratoří podniků a výzkumných ústavů,“ poznamenal. V roce 2015 díky prostředkům z Operačního programu životního prostředí získala budova nový kabát. Podařilo se vyměnit okna, vstupní dveře, zateplit budovu včetně stropů, čímž se snížily i náklady na vytápění. „Během letošních prázdnin se dočkaly rekonstrukce také laboratoře biologie a mikrobiologie v hodnotě čtyř milionů korun,“ připomněl nejnovější investiční akci. Tentokrát pomohla dotace z Integrovaného regionálního programu.

Obě laboratoře tak vybavili nábytkem, mikroskopy, přístroji a pedagogové dostali dvě nová pracoviště, zároveň použili prostředky na vybudování bezbariérového přístupu, schodolez a nové sociální zařízení. „V letošním školním roce se v těchto laboratořích budou učit při praktických cvičení z přírodopisu i žáci Základní školy Blatské Sídliště, jelikož tato škola je naším partnerem v projektu,“ připomněl spolupráci.

Z ČINNOSTI STUDENTŮ

Žáci střední odborné školy se účastní mnoha soutěží a olympiád v biologických, chemických, ekologických oborech, ale vynikají i ve sportu či v českém jazyce. V rámci praktických cvičení udržují stezku Borkovovická blata. Individuální praxe absolvují také v oblasti vodohospodářské, nakládání s odpady, státní správy, správy chráněných krajinných oblastí a národních parků či laboratořích monitorujících životní prostředí. Výběr praxe samozřejmě záleží na zvoleném studijním oboru. Mezi další možnosti, kde nabírají praktické zkušenosti patří i zoologické či botanické zahrady, firmy zabývající se chovem akvarijních ryb či záchranné stanice živočichů. „Žáci v oboru technologie potravin realizují praktická cvičení ve vlastním školním minipivovaru a ve školním poloprovozu v Madetě v Plané nad Lužnicí. Zde mají od roku 2016 k dispozici učebnu a minimlékárnu, kde se učí výrobě mléčných výrobků,“ podotýká.

Typickými žákovskými výrobky jsou ochucené čerstvé sýry, zrající sýr „Studentské zlatíčko“, školní máslo a dva druhy jogurtů. V pivovaru se učí výrobě tradičních i netradičních piv. „Vyrábějí piva z různých surovin, zajímavostí je zpracování vlastního chmelu ze školní chmelnice, pivo stáčíme jak do lahví, tak do sudů, máme výčepní zařízení i chladící box,“ pochlubil se vybavením. Nefiltrované a nepasterizované pivo vznikající v malém provozu pak studenti podrobují rozborům ve školních laboratoří. Na oslavách 25. výročí vzniku školy budete moci pivo ochutnat. Výběr je veliký od nealkoholického, přes pšeničné až po ochucené. Specialitou je Blatský švihák, světlé čtrnáctistupňové pivo.