Podle slov strážského starosty bude radnice pokračovat v rozjetých projektech, jako je dokončení povrchu v Pístinské ulici, oprava fasády divadla a výstavba nového parkoviště před hřbitovem. Zpracovávají se projekty na kompletní rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulici 9. května včetně následné opravy povrchu komunikace. Před dokončením je i projekt na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod v Dolní Lhotě.

„V dnešním uspěchaném světě se zdá, že se význam práce jednotlivého člověka vytrácí. Naší velkou snahou proto bude nedopustit, aby lidé upadli do beznaděje, že nic nezmohou. Každé město musí být svým občanům nablízku, poslouchat je a mít pochopení pro lidské potřeby. Jen takové město, které si váží práce lidí a podporuje společenské aktivity, může dlouhodobě prosperovat,“ popsal morální úlohu vedení města starosta Jiří Krupička.